9 กุมภาพันธ์ 2017 ทุกข์แล้วสุข

 เจ้าจะเป็นทุกข์ แต่แล้วเจ้าจะกลับมีความชื่นชมยินดี

ถอดความจาก ยอห์น 16:20
john16-18-20-Daily2017_2_9 (1)