9 กุมภาพันธ์ 2019 พระนามเลื่องลือ

พระนามอันเลื่องลือ เป็นที่ระลึกถึงของทุกชั่วอายุคน

ขยายความจากสดุดี 102:12


Namesof-Gfeb0919-ps102-12