9 ตุลาคม 2013 งานเลี้ยงของเลวี

เราไม่ได้มาเรียกคนที่เห็นว่าตัวเองดี
แต่มาเรียกคนที่ท่านคิดว่านอกลู่นอกทางให้กลับใจใหม่

ถอดความจาก ลูกา 5:32

Daily2013_10_9-1

ความที่เลวีดีใจมาก เขาจึงจัดงานเลี้ยง
เลี้ยงที่บ้านอันหรูหราของเขา
แหม.. เป็นคนเก็บภาษี ก็ต้องมีเพื่อนเป็นคนเก็บภาษี
มีเพื่อนเป็นชนชั้นสูง  มีพ่อค้า  และคนรวย ๆ มากมาย
แต่คนเหล่านั้น เป็นคนที่รวยจริงแต่ไม่มีใครรัก
เป็นคนรวยที่เห็นแก่ตัว เอาแต่ได้
อาชีพคนเก็บภาษีเป็นอาชีพที่สังคมรังเกียจ
ถือว่าเป็นคนทรยศ เพราะมาเก็บภาษีส่งโรมซึ่งครองแผ่นดินอยู่

ดังนั้น ฟาริสีและธรรมาจารย์จึงกระแนะกระแหนพระเยซูกับผู้ที่ติดตามพระองค์
“โห… ทำไมอาจารย์ของพวกเจ้าจึงมากินดื่มกับคนเก็บภาษีที่น่าชัง ทั้งกับคนบาปอย่างนี้?”

Daily2013_10_9-2

แต่พวกเขาไม่ได้พูดกระซิบ… เขาพูดดัง ๆ เพื่อหลายคนจะได้ยิน และเห็นด้วยกับพวกเขา

พระเยซูทรงได้ยิน
หันมา ตรัสกับพวกเขาว่า
“ท่านก็รู้ว่า คนเจ็บเท่านั้นต้องการหมอ  แต่คนที่ปกติ สุขภาพดีก็ไม่ต้องการหมอ”
พวกเขาสงสัย…. นี่ท่านเยซูจะบอกอะไรอีก?
“เราไม่ได้มาเรียกคนที่เห็นว่าตัวเองดี
แต่มาเรียกคนที่ท่านคิดว่านอกลู่นอกทางให้กลับใจใหม่”

รู้ไว้ซะ…ท่านธรรมาจารย์!