9 ตุลาคม 2015 แข่งสำเร็จ

ข้าไม่ถือว่าชีวิตมีค่าเพื่อตัวเอง เพียงขอให้ข้าได้แข่งให้ถึงหลักชัย

ถอดความจากกิจการ 20:24

Daily2015_9_-9act20-24-25 (1)