9 ตุลาคม 2018 รับผิดชอบให้หมด

คนยุคนี้ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของ

ผู้เผยพระคำ เลือดที่หลั่งออกมาตั้งแต่เริ่มสร้างโลก

ถอดความจาก ลูกา 11:50

MobileLuke11-50-51