9 ธันวาคม 2015 ใจดีที่ปลอม

เฟลิกซ์ คุ้นเคยกับเรื่องของ”ทางนั้น” ดี 

ถอดความจาก กิจการ 23: 22
Daily2015_12_-9act24-22-24