9 พฤศจิกายน 2015 กำหนดไว้แล้ว

จะมีคนบอกเจ้าเองว่า เจ้าถูกกำหนดให้ทำอะไร

ถอดความจากกิจการ 22:10

 

Daily2015_11_-9act22-10-13