9 พฤศจิกายน 2016 งานเลี้ยงที่บ้านเบธานี

มา‌รีย์​เอา​น้ำ‍มัน‍หอม​นาร‌ดา​บริ‌สุทธิ์ ราคาแพง

มาชโลมพระบาทพระเยซู

ถอดความจาก ยอห์น 12:3

john12-1-3a-Daily2016_11_9 (1)