9 พฤศจิกายน 2017เพลงของมารีย์

จิตใจของฉันยกย่องพระเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 1:45

นี่เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของมารีย์

Luke1 46-51re