9 พฤษภาคม 2015 ขอยืนที่สูง

 

พระเจ้าทรงทำให้เท้าของฉันเป็นเหมือนเท้ากวาง

ทำให้ฉันยืนบนที่สูงได้ 

ถอดความจาก สดุดี 18:33

Red-Sika Deer on Camaderry

ภาพ creative commons  en.wikipedia.org