9 พฤษภาคม 2016 ไม่อยากกระหาย

ท่านเจ้าคะ ขอน้ำนี้ด้วย เพื่อดิฉันจะไม่ต้องกระหาย

ถอดความจาก ยอห์น 4:15

john-4-15-17-Daily2016_5_9 (2)