9 พฤษภาคม 2019 ตายไปแล้วจะคืนชีพไหม?

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น ไม่ใช่คนตาย

ถอดความจาก ลูกา 20:37-40
Lukemobile20v37-40