9 มกราคม 2018 เตรียมใจ

จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ถอดความจากลูกา 3:4-6

luke3 4-6