9 มิถุนายน 2017 แล้วยอห์นล่ะ ?

เปโตรหันมาเห็นศิษย์ที่พระเยซูทรงรักเดินตามมา 

 ถอดความจาก ยอห์น 21:20

john-21-20-21-Daily2017_6_9