สรุปย่อ โรม ตอน 1

ข้าพเจ้าไม่อายเรื่องข่าวประเสริฐ

เพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด

ถอดความจาก โรม 1:16

50-51-RomansTHAI

บทสรุปย่อ โรมตอนที่ 1

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี

พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]