9 เมษายน 2018 ถึงคราววิบัติ

วิบัติแก่เจ้าที่ร่ำรวย เพราะเจ้าได้ความสุขสบายแล้ว

ถอดความจาก ลูกา 6:24

Luke6-24-25