9 เมษายน 2019 เจ้านาย 10 มินา

“ไอ้บ่าวชั่ว.. เจ้ารู้ว่าเราเป็นคนอย่างนั้น ทำไมไม่ฝากเงินในธนาคาร

เมื่อเรากลับมา เราก็จะได้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยด้วย”

ถอดความจาก ลูกา 19:23

MobileLuke19v20-23