31 กรกฎาคม 2018 คนใหญ่สุด

ผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในหมู่พวกเจ้า คือผู้ที่ยิ่งใหญ่สุด

ถอดความจาก ลูกา 9:48

MobileLuke9-46-48