ใคร ๆ ก็ถามว่า ทำไมถึงชื่อบู้บี้ ก็ไม่มีอะไรมาก เรารู้สึกว่า ชีวิตของเราแม้จะบุบบิบ บู้บี้ พังไป
แล้วขนาดไหน.  แต่พระเจ้ายังทรงรักเรา และทรงตามหาเราเพื่อเราจะได้ถูกรับเป็นบุตรของ
พระองค์ และพระเจ้าไม่เคยท้อพระทัยที่จะตามหาเรา  เหมือนอย่างผู้เลี้ยงที่ตามหาแกะหลง
จนพบ  นี่คือความรักของพระเจ้ามีต่อทุกชีวิตที่ไม่น่าจะฟื้นตัวมาได้อีกครั้ง

พระคัมภีร์ พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เป็นหนังสือที่ให้ชีวิตแก่คนที่อ่าน  เรื่องราวใน
พระคัมภีร์ เล่าถึงคนที่พระเจ้าทรงเลือกให้มาเป็นคนของพระองค์
มีทั้งชีวิตที่สำเร็จ และล้มเหลว

เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่เหนือเหตุการณ์
ทั้งสิ้น พระองค์ทรงทำในสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัย 

พระคัมภีร์บอกเราถึงพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาล ที่ทรงรักเรามากเหลือเกิน
จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเป็น
มนุษย์เดินดินในโลกนี้
และถ้าเราวางใจในพระองค์ เราจะได้ชีวิตนิรันดร์!

ยิ่งเราค้นพระคัมภีร์ลึกเท่าไร  เราก็ได้ประโยชน์กับตัวมากเท่านั้น
เราจะยิ่งรู้จักพระเจ้ามากขึ้น และซาบซึ้งในความกว้าง ยาว สูง ลึก
ของความรักของพระองค์
พวกเราบู้บี้เอง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากพระคัมภีร์ ไม่หยุดหย่อน 
และเราคง
ยังต้องเรียนต่อไป ใช้เวลายาวชั่วนิรันดร์ เพื่อจะได้รู้จักพระองค์
พระคัมภีร์ที่นำเสนอ  เราได้ทำแบ่งเป็น 

 

เรียบเรียงเรื่องราว สนทนี นทพล

ภาพ เจเน็ต เผื่อนพงศ์ และเราได้ยืมภาพประกอบบางส่วนจาก public domain

บทเพลง ศิริพรรณ เตธนานันท์,วงศธร  ทรงบรรดิษฐ์, พิระพร  เตธนานันท์

การ์ตูนพระคำประจำวัน และภาพประกอบ
สงวนลิขสิทธิ์ โดยสนทนี นทพล  และ เจเน็ต เผื่อนพงศ์

สนับสนุนโดย  มูลนิธิ ณ กิตติคุณ

ติดต่อ คุยกับเราได้ที่ [email protected]

ข้อพระคัมภีร์ที่ใช้ในบู้บี้.เน็ตนี้ ได้เขียนใหม่ให้เข้าใจง่ายสำหรับเด็ก  เยาวชน  และผู้ที่กำลังเริ่มจะศึกษาเรื่องของพระเจ้า
ใช้หลักการถอดความ   เพื่อไม่ให้มีปัญหาในลิขสิทธิ์การแปล และทำให้อ่านง่ายขึ้น   มีคำอธิบายสั้น ๆ
ดังนั้นถ้าต้องการอ่านฉบับแปลอย่างตรงตามภาษาเดิม ให้อ่านจาก
พระคริสตธรรมคัมภีร์ที่จัดพิมพ์โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย
หรืออ่านออนไลน์ จากองค์การอมตธรรมเพื่อชีวิต (http://www.biblica.com/bibles/thai/)
และพระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่ https://www.bible.com/th/versions/2744?returnTo=PSA.64

ฟอนต์ที่ใช้ในการ์ตูนและภาพประกอบ ต้องขอขอบคุณ  http://www.f0nt.com/

ที่ได้รวบรวมนักทำฟอนต์ไทยเก่ง ๆ ไว้  ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็เป็นตระกูลของ iannnn  และ Laiji   rehoneyfly

บรรณานุกรม

อมตธรรมร่วมสมัย

https://www.biblegateway.com

https://thebibleproject.com/

enduringword.com

ESV Study Bible

Bible.org

net bible.org

The Nelson Study Bible

http://www.soniclight.com/constable/