19 ตุลาคม 2019 ฝันของแมว

เพราะพระเจ้าตรัสว่า “เราจะไม่ละจากเจ้า หรือทอดทิ้งเจ้าเลย”

ถอดความจาก ฮีบรู 13:5

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของคริสเตียนคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้ชีวิตในต่างแดน

ชีวิตที่ยากเย็นทำให้มีประสบการณ์กับพระเจ้า  พระองค์ก็ทรงอยู่ด้วย ตอบคำอธิษฐานเสมอมา

คลิ๊กที่นี่  Maew dream

Screen Shot 2019-10-18 at 3.48.12 PM

 

กิจการ 13

titleActs13

 

คลิกที่รูปเพื่ออ่านเรื่อง 

11×11 Acts13

Tags: เซาโล บารนาบัส   ไซปรัส  บารเยซู  เปาโล พระวิญญาณบริสุทธิ์  เอลีมาส  อันทิโอก ปิสิเดีย  ธรรมศาลา  เปอร์กา  ดาวิด  โมเสส  ยอห์น  เยรูซาเล็ม คนต่างชาติ  คืนพระชนม์
สะบัดผงคลีดิน  สตรีมีศักดิ์

กิจการ 12

acts12title

11×11 ACTS12

tags: เปโตร,จำจอง, ทูตสวรรค์, คริสตจักร,อธิษฐาน

 

กิจการ 11

Untitled-2

 

11×11 ACTS11

tags: อากาบัส  เปโตร  พระวิญญาณบริสุทธิ์ ยูเดีย  คริสเตียน   ทูตสวรรค์  ยัฟฟา  คนต่างชาติ  ทารซัส  จักรพรรดิคลาวดิอัส  กันดารอาหาร

กิจการ 10

titleacts10e

11×11 ACTS10

นายร้อยต่างชาติ   โครเนลิอัส  เปโตร  เมืองยัฟฟา  ช่างฟอกหนัง ทูตสวรรค์  นิมิตของเปโตร