17 มีนาคม 2019 คนรู้ใจจอมเจ้านาย

โมเสสรีบกราบลงถึงดินทันที ทูลว่า

“องค์จอมเจ้านาย หากข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตร

ก็ขอโปรด เสด็จไปกับพวกเรา….

ถอดความจาก อพยพ 34:8 

Namesof-GMar1719-Ex34-8-9

สรุปย่อ อพยพ ตอน 2

 

อย่ามีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเรา

ถอดความจาก อพยพ 20:3
03-04exodusThai

บทสรุปย่อ อพยพ ตอน 2

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์
ฟังเนื้อหาได้ที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]

สรุปย่อ อพยพ ตอน 1

เราได้เห็นความทุกข์ยากของคนของเราในอียิปต์…

เราจึงลงมาเพื่อช่วยเขา

ถอดความจาก อพยพ3:7,8

03-04exodusThai

บทสรุปย่อ อพยพ ตอน 1

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์
ฟังเนื้อหาได้ที่

 

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]