พระพิโรธของพระเจ้า

31 กรกฎาคม 2021

จงจำไว้และอย่าลืมว่า
พวกเจ้าได้ทำให้พระยาห์เวห์
พระเจ้าของพวกเจ้าพิโรธในถิ่นกันดาร
ตั้งแต่วันที่เจ้าออกไปจากแผ่นดินอียิปต์
จนกระทั่งมาถึงที่นี่ 
พวกเจ้าก็กบฏต่อพระยาห์เวห์เสมอมา
ถอดความจาก เฉลยธรรมบัญญัติ 9:7

พระเจ้าทรงอยู่ทุกแห่ง

3 เมษายน 2021

ในวันนี้ ให้เจ้าย้อนระลึกในใจว่า
พระยาห์เวห์นั้น ทรงเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เบื้องบน 
และแผ่นดินโลกเบื้องล่าง
ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเลย
ถอดความจาก เฉลยธรรมบัญญัติ 4:39

15 กันยายน 2019 พระศิลา

เพราะศิลาของชาติอื่น ๆ ไม่เหมือนพระศิลาของเรา

ถอดความจาก เฉลยธรรมบัญญัติ 32:31

The-RockDeut32-31

25 สิงหาคม 2019 พระศิลา

พระเจ้าทรงเป็นศิลา

ราชกิจทั้งสิ้นสมบูรณ์แบบ

ถอดความจาก เฉลยธรรมบัญญัติ 32:4

Rock-Aug2519-Deut-32-4

25 พฤษภาคม 2019 พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

ใครบ้างที่ได้ยินพระสุรเสียงเของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

ตรัสจากกองไฟอย่างเรา และมีชีวิตอยู่?

ถอดความจากเฉลยธรรมบัญญัติ 5:26

Namesof-G-May2519-Deut5-25