สรุปย่อ 1 เธสะโลนิกา

26 พฤษภาคม 2020

ขอให้ทั้งวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของท่าน ไร้ที่ติ
เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จกลับมา
ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 5:23

1-ThessaloniansTHAI-Bibleproject

… เป็นบทสรุปย่อ 1 เธสะโลนิกา

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกีไปพร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่   https://www.youtube.com/watch?v=No7Nq6IX23c

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้   ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์  โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ  ในชั้นเรียนรวีฯ   หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า
[email protected]

24 มีนาคม 2018 ราชกิจยิ่งใหญ่

พระผู้เป็นเจ้า ทรงทำราชกิจยิ่งใหญ่เพื่อเรา

ใจเราจึงเต็มด้วยความยินดี

ถอดความจากสดุดี 126:3

IMG_6866web

17 มีนาคม 2018 องค์พระเจ้านิรันดร์

องค์พระผู้เป็นเจ้า  ทรงเป็นที่พึ่งของเรา

ชั่วอายุคนแล้ว ชั่วอายุคนเล่า

ทรงเป็นพระเจ้าจากนิรันดร์กาลจวบจนนิรันดร์กาล

ก่อนที่จะสร้างภูเขา แผ่นดิน และโลกนี้

ถอดความจาก สดุดี 90:1-2

IMG_6865

3 มีนาคม 2018 ไม่เรื่องมาก

ข้าแต่พระเจ้า ใจของไม่ได้ลำพอง ตาก็ไม่ได้ยโส

ใจของฉันไม่คิดการใหญ่ที่เกินตัว 

ถอดความจาก สดุดี 131:1

IMG_6863re

24 กุมภาพันธ์ 2018 กำหนดไว้แล้ว

 ทุกวันคืน ที่พระเจ้าทรงกำหนดให้ฉันนั้น

ทรงบันทึกไว้ในสมุดของพระองค์ 

ก่อนที่วันนั้นจะก้าวเข้ามา

ถอดความจาก สดุดี   139:16

IMG_6862

10 กุมภาพันธ์ 2018 ผู้ลิขิต

พระเจ้าทรงลิขิตย่างเท้าของคน

และคนใดเล่าจะเข้าใจทางของตนได้ 

ถอดความจาก สุภาษิต 20:24

???????????????????????????????

3 กุมภาพันธ์ 2018 หมดหัวใจ

ข้าแต่พระเจ้าของฉัน 

ฉันจะสรรเสริญพระองค์ หมดหัวใจ

จะเทิดทูน ยกย่องพระนามของพระองค์ตลอดไป

ถอดความจาก สดุดี 86:12
IMG_6859

11 กันยายน 2017 พระสิริเต็มโลก

สรรเสริญพระนามรุ่งโรจน์ของพระเจ้าตลอดไป

ขอให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้น เต็มด้วยพระสิริของพระองค์

อาเมนและอาเมน 

ถอดความจาก สดุดี 72:19

RYU