พระเมตตาเพื่อทุกคน

4 กันยายน 2021

ภาพจาก Didgeman-Pixabay

พระองค์ได้ทรงให้ดวงอาทิตย์ขึ้นมา
แก่คนชั่ว และคนดี
ทรงส่งฝนลงมาให้กับคนเที่ยงธรรม
และคนอธรรม
ถอดความจาก มัทธิว 5:45

พระบิดาของเราทั้งหลาย

26 มิถุนายน 2021

จงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า
“พระบิดาของเราทั้งหลาย
ผู้สถิตในสวรรค์
ขอให้พระนามของพระองค์
เป็นที่นับถืออันบริสุทธิ์ “
ถอดความจากมัทธิว 6:9

พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์

20 มิถุนายน 2021

ดูนกในอากาศสิ พวกมันไม่ได้หว่าน ไม่ได้เกี่ยว
ไม่ได้เก็บเข้ายุ้งฉาง แต่กระนั้น พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์
ของเจ้าก็ทรงเลี้ยงดูมัน เจ้าเองไม่มีค่ายิ่งกว่านกหรือ?
ถอดความจาก มัทธิว 6:26

ทรงอยู่ทุกแห่ง ทรงรู้ทุกอย่าง

10 เมษายน 2021

แต่เจ้า.. เมื่อเจ้าอธิษฐาน 
จงเข้าไปในห้องส่วนตัว ปิดประตู
และอธิษฐานต่อพระบิดาของเจ้า
ผู้ทรงอยู่ในที่ลี้ลับและ
พระบิดาของเจ้าผู้ทรงเห็นสิ่งที่เจ้า
ทำในที่ๆ คนมองไม่เห็นนั้น
จะประทานรางวัลแก่เจ้า
มัทธิว 6:6

พระวิญญาณแห่งพระบิดา

20 มิถุนายน 2020HSof-Father-Mat-10-18-20

พวกเจ้าจะถูกนำตัวไปยืนต่อหน้าเจ้าเมือง และกษัตริย์เพราะเรา เพื่อจะได้เป็นพยาน แก่เขาและคนต่างชาติ เมื่อถูกจับไปนั้น ก็อย่ากังวลว่าจะพูดอย่างไร พูดอะไร เพราะเมื่อถึงเวลา พระเจ้าจะประทานคำ ให้แก่เจ้า ผู้ที่พูดไม่ใช่ตัวเจ้าเอง แต่ พระวิญญาณแห่งพระบิดาทรงกล่าวผ่านเจ้า ถอดความจาก มัทธิว 10:18-20

แม้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างข้างบน ไม่ค่อยได้เกิด ในเมืองไทย แต่ทุกวัน ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก คริสเตียนได้พบเจอกับเรื่องแบบนี้ตลอดเวลา ทุกคนจึงต้องพึ่งพาพระวิญญาณแห่งพระบิดา ที่จะอยู่ด้วย ปลอบใจ และพูดแทนพวกเขา ประเทศที่หนักหนามาก ๆ ก็คือ เกาหลีเหนือ อัฟกานิสถาน โซมาเลีย ลิเบีย ปากีสถาน ซูดาน เยเมน อิหร่าน อินเดีย ซีเรีย ไนจีเรีย

พระวิญญาณของพระเจ้า

30 พฤษภาคม 2020dove-Mt-3-16

เมื่อพระเยซูทรงรับบัพติศมาแล้ว ทรงขึ้นจากน้ำ ดูเถิด ฟ้าสวรรค์เปิดออก และพระองค์ทรงเห็น พระวิญญาณของพระเจ้า เสด็จลงมาดุจนกพิราบ สถิตเหนือพระองค์ ถอดความจาก มัทธิว 3:16

เวลาพระเจ้าทรงประสงค์จะสำแดงองค์พระวิญญาณให้มนุษย์ได้เห็น ทรงปรากฏองค์ด้วยภาพลักษณ์ ที่เราพอจะเปรียบได้ว่า คล้ายกับอะไร นกพิราบเป็นภาพลักษณ์ที่พระเจ้าทรงใช้ เปิดเผยให้เราได้รู้จักพระองค์อีกด้าน

25 ธันวาคม 2018 ยินดี..ไม่มีอะไรมาขวาง

เฮโรดเรียกโหราจารย์มาพบเงียบ ๆ

ถามไถ่ถึงเวลาที่ดวงดาวปรากฏ จากนั้นก็ส่งพวกเขาไปเบธเลเฮม

“ไปตามหาพระกุมารให้พบนะ แล้วรีบบอกเรา

เราจะได้ไปนมัสการพระองค์ด้วย”

ถอดความจาก มัทธิว 2:7-8

แม้เฮโรดจะหลอกโหราจารย์เพื่อสังหารพระกุมาร แต่แล้วเฮโรดก็ไม่ประสบความสำเร็จ

อย่างไร โลกก็ต้องมีพระผู้ช่วยให้รอด….ไม่มีอะไรมาขวางได้

24 ธันวาคม 2018 เบธเลเฮมที่เคยเงียบ

มีคำของผู้เผยพระคำเขียนไว้

.”..เจ้า… เบธเลเฮมในยูดาห์ ไม่ได้ต่ำต้อยในหมู่ผู้ปกครองแห่งยูดาห์

เพราะจะมีผู้ปกครองท่านหนึ่งออกมาจากเจ้า

ท่านจะเป็นผู้เลี้ยงดูอิสราเอลของเรา “

ถอดความจาก มัทธิว 1:6