พระเจ้าพระบิดา

5 มิถุนายน 2021

ของประทานที่ดีและเพียบพร้อมนั้นมาจากเบื้องบน
ลงมาจากพระบิดาแห่งความสว่าง
ซึ่งในพระองค์
ไม่มีการเปลี่ยนแปร หรือเงามืดของการเปลี่ยนแปลง
ถอดความจาก ยากอบ 1:16-17

17 ธันวาคม 2019 พากลับมา

คนที่นำคนบาปให้หันจากทางผิด เท่ากับได้ช่วยวิญญาณดวงหนึ่งให้รอดตาย

และทำให้เขาได้รับการอภัยบาปอันมากมาย

ถอดความจาก ยากอบ 5:19-20

James5-19-20re

พี่น้องเอ๋ยหากมีใครในหมู่พวกท่าน หลงทางออกไปจากความจริง และมีบางคนช่วยให้เขากลับมา ให้เขารู้ว่า คนที่นำคนบาปให้หันจากทางผิด เท่ากับได้ช่วยวิญญาณดวงหนึ่งให้รอดตาย และทำให้เขาได้รับการอภัยบาปอันมากมาย ถอดความจาก ยากอบ 5:19-20

การหลงทางไปจากความจริงของพระเจ้านั้นมีหลาย รูปแบบ อาจเป็นการไปเชื่อ หลงตามสิ่งที่ผิด หรืออาจเป็นการหลงไปกระทำผิด อะไรก็ตามที่ ผิดไปจากความจริง การนำเขากลับมาจากชีวิตบาป นั้น การช่วยให้เขากลับมาพบความดีงามของพระเจ้า อีกครั้ง นั่นก็ช่วยชีวิตให้รอดตาย ให้เขาได้พบกับ ชีวิตนิรันดร์ นี่เป็นการกระทำที่พวกเราต้อง ไม่ละเลย เพราะมีคนหลงผิดไปไม่น้อย

16 ธันวาคม 2019 คำอธิษฐานของเอลียาห์

ท่านเอลียาห์ก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเรา ท่านอธิษฐานอย่างร้อนใจ

ถอดความจากยากอบ 5:17

James5-17-18

ท่านเอลียาห์ก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเรา ท่านอธิษฐานอย่างร้อนใจที่ฝนจะไม่ตก และฝนก็ไม่ตกรดแผ่นดินนานสามปีครึ่ง เมื่อท่านอธิษฐานอีกครั้ง ฟ้าก็เทฝนลงมา และทำให้แผ่นดินเกิดพืชผล ถอดความจากยากอบ 5:17-18

การอธิษฐานของเอลียาห์จากพันธสัญญาเดิม เป็นคำ อธิษฐานที่ทำให้เราเห็นพลังคำอธิษฐานอย่างชัดเจน คำอธิษฐานของเขาทำให้ฝนหยุดตกไปถึงสามปีครึ่ง และ เมื่อเขาทูลขออีก พระเจ้าก็ประทานฝนให้ ท่านเป็นคน เหมือนอย่างเรา มีความกลัว ต้องทนทุกข์ ยากลำบาก แต่สิ่งที่ท่านต่างก็คือ ท่านอธิษฐานอย่างร้อนใจ ร้อนรน เอาจริงเอาจัง เชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะประทานให้ พิจารณาท่านให้ดี และเปลี่ยนชีวิตอธิษฐานของเรา

13 ธันวาคม 2019 พลังคำอธิษฐาน

คำอธิษฐานด้วยใจร้อนรน ของผู้ถูกต้องชอบธรรมนั้นทรงพลัง

ทำให้เกิดผล

ถอดความจาก ยากอบ 5:16James5-16

ดังนั้นจงสารภาพบาป ต่อกันและกัน อธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อพวกท่านจะได้รับการรักษาให้หายโรค คำอธิษฐานด้วยใจร้อนรน ของผู้ถูกต้องชอบธรรมนั้นทรงพลัง ทำให้เกิดผล ถอดความจาก ยากอบ 5:16

คำอธิษฐานที่ทรงพลัง ไม่ได้มาจากคำพูดเรื่อยเจื้อย แต่เป็นคำที่มาจากหัวใจที่เร่าร้อน ร้อนรุ่ม มีความ ปรารถนาอย่างสุดใจ และไม่ได้มาจากคนที่ใช้ชีวิต ไปเรื่อย ๆ ไม่สนใจทางของพระเจ้า ต้องเป็นคำ อธิษฐานจากคนที่ถูกต้องชอบธรรมในทางของพระเจ้า นี่เป็นเคล็ดลับที่ไม่ลับสำหรับคำอธิษฐานที่เกิดผล

12 ธันวาคม 2019 อธิษฐานด้วยความเชื่อ

คำอธิษฐานแห่งความเชื่อ จะช่วยผู้ป่วยให้หายได้

และองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงรักษาบำบัดเขา

ถอดความจากยากอบ 5:15

James5-15ree

 

เพื่อให้ค้นหาง่ายขึ้น

คำอธิษฐานแห่งความเชื่อ จะช่วยผู้ป่วยให้หายได้ และองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงรักษาบำบัดเขา และหากเขาทำบาป พระองค์จะทรง ยกโทษให้เขา ถอดความจากยากอบ 5:15

คำอธิษฐานแห่งความเชื่อ เป็นคำอธิษฐานที่มีพลัง อย่างยิ่ง อธิษฐานโดยไม่เชื่อ ก็เหมือนการพูดไป กับลม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เลย ท่านยากอบเคยบอก เราว่า คนถูกต้องชอบธรรมมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อ ใช่แล้ว ความเชื่อเป็นเครื่องหมายที่บอกว่า เราวางใจ พระเจ้าที่เราทูลอธิษฐาน เรารู้ว่า พระองค์เท่านั้น ที่จะตอบคำอธิษฐานของเราอย่างแน่นอน

10 ธันวาคม 2019 เวลาทุกข์ เวลาดีใจ

มีคนใดในพวกท่านพบความทุกข์ยากรึ? ก็ให้เขาอธิษฐาน

มีคนใดร่าเริงใจรึ? ให้เขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า

ถอดความจากยากอบ 5:13

James5-13

 

เพื่อการค้นคว้าที่สะดวกขึ้น

มีคนใดในพวกท่านพบความทุกข์ยากรึ? ก็ให้เขาอธิษฐาน มีคนใดร่าเริงใจรึ? ให้เขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ถอดความจากยากอบ 5:13

 

ชีวิตของเรามีทั้งยามสุข ยามทุกข์ใจ ท่านยากอบชวนให้เราอธิษฐานเมื่อมีความ ทุกข์ เราอธิษฐานเผื่อตัวเราเองได้ทันที ส่วนยามที่เรามีความยินดี เราก็แสดงการ ขอบพระคุณได้ด้วยคำเพลงสรรเสริญ ดีจริง ไม่ว่าจะรู้สึกอย่างไร เราก็สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าได้เสมอ

9 ธันวาคม 2019 เหตุถูกตัดสินโทษ

เหนืออื่นใด อย่าสบถสาบาน ไม่ว่าจะ เป็นการอ้างถึงสวรรค์ หรือแผ่นดิน หรืออ้างสิ่งใด ๆ

ถอดความจาก ยากอบ 5:12

James5-12

เพื่อให้ค้นหาง่ายขึ้น

เหนืออื่นใด อย่าสบถสาบาน ไม่ว่าจะ เป็นการอ้างถึงสวรรค์ หรือแผ่นดิน หรืออ้างสิ่งใด ๆ ให้คำว่า “ใช่” คือ ใช่ คำว่า “ไม่” ก็คือ ไม่ ไม่อย่างนั้น ท่านจะถูกตัดสินโทษ ถอดความจาก ยากอบ 5:12

 

การสบถสาบานนับเป็นพฤติกรรมติดตัว เป็นนิสัย พอใครคนหนึ่งติดที่จะสบถแล้ว เขาก็จะทำอย่างนั้น อยู่ร่ำไป ที่ทำเช่นนั้น เพราะไม่อาจพูดความจริงได้ เลยเฉไฉไปสาบานเสีย คนจะได้เชื่อ แต่… มันเป็นเชื้อร้ายที่อันตรายต่่อตัวเอง เพราะว่า พระเจ้าจะทรงตัดสินลงโทษคนที่สบถสาบาน พูดง่าย ๆ พระเจ้าทรงตัดสินคนโกหก

5 ธันวาคม 2019 อย่าบ่นว่ากัน

พี่น้องเอ๋ย อย่าบ่นว่ากันและกัน เพื่อว่าพวกท่านจะไม่ถูกตัดสินโทษ

ถอดความจาก ยากอบ 5:9

James5-9

 

เพื่อให้ค้นหาง่ายขึ้น

พี่น้องเอ๋ย อย่าบ่นว่ากันและกัน เพื่อว่าพวกท่านจะไม่ถูกตัดสินโทษ องค์ผู้ทรงพิพากษาประทับยืนอยู่ ที่ประตูแล้ว ถอดความจาก ยากอบ 5:9

ที่จริง โลกการเมืองยุคเรา เป็นเรื่องการบ่นว่าใส่ร้าย ด่าทอกันอย่างถึงพริกถึงขิง แบบเอาให้ตายไปข้างหนึ่ง เลย … ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าจะต้องไม่เป็นแบบนั้น ยิ่งเราเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียล และเข้าไปมีส่วนในสิ่ง เหล่านั้น มันยิ่งน่ากลัวสำหรับเรา เพราะว่า การบ่นว่า ใส่ร้าย มันไม่ได้แก้้ปัญหาจริง ๆ แถมส่วผลเสีย จะแก้ปัญหาต้องลงมือทำ ไม่ใช่บ่นว่ากัน

3 ธันวาคม 2019 รอวันสังหาร

เจ้าบำรุงบำเรอตามใจปรารถนาจนอ้วนพี  รอวันสังหาร

ถอดความจาก ยากอบ 5:5-6

James5-5-6

 

เพื่อให้การค้นหาง่ายขึ้น

เจ้ามีชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยหรูหรา เจ้าบำรุงบำเรอตามใจปรารถนาจนอ้วนพี รอวันสังหาร เจ้าได้เข่นฆ่า ประหาร คนที่ทำอย่างถูกต้อง และเขาก็ไม่ได้ต่อสู้เจ้า ถอดความจาก ยากอบ 5:5-6

สิ่งที่ยากอบพูดถึงนั้น มีอยู่ในทุกยุค ทุกสมัย ทุกพื้นที่ในโลกใบนี้ ความทารุณ การเอาเปรียบ การเข่นฆ่า และใช้ประโยชน์จากร่างกาย ชีวิตของ คนอื่นไม่เคยหมดไปจากสังคมโลก แต่พระเจ้าทรงได้ยินเสียงร้องของคนเหล่านี้ และในวันของพระองค์ คนที่ทำร้ายผู้อื่นจะไม่มีที่ หนีไปหลบได้เลย

2 ธันวาคม 2019 เสียงร้องถึงพระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

เสียงร้องทุกข์ของคนเก็บเกี่ยวก็มาถึงพระกรรณของพระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

ถอดความจาก ยากอบ 5:4

James5-4

 

เพื่อให้การค้นหาง่ายขึ้น

ดูเถิด ค่าจ้างที่เจ้าฉ้อฉลจากคนงาน ที่ทำไร่ให้เจ้านั้น ก็ฟ้องร้องขึ้นมา และเสียงร้องทุกข์ของคนเก็บเกี่ยว ก็มาถึงพระกรรณของพระยาห์เวห์องค์จอมทัพ ! ถอดความจาก ยากอบ 5:4

เสียงร้องทุกข์ของผู้ที่ถูกโกงค่าจ้าง เป็นเสียงร้องของ คนยากจนที่แทบจะไม่มีกิน เป็นผู้ที่ทำงานตรากตรำ เพื่อเจ้าของงานที่ไร้ความเมตตา เสียงร้องเหล่านี้ ขึ้นไปถึงพระกรรณของพระยาห์เวห์องค์จอมทัพ นี่ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เป็นการเตือนคนที่โกงชีวิต ความเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมโลกว่า ผู้ที่จะจัดการกับ คนใจร้าย คือพระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพแห่งสวรรค์

 

20 พฤศจิกายน 2019 ยอมตน.. สู้… เข้ามาใกล้

จงยอมตนต่อองค์พระเจ้า… ต่อสู้กับมาร และมันจะหนีไปจากเจ้า

เข้ามาใกล้ ๆ พระเจ้า และพระองค์จะทรงเข้ามาใกล้เจ้า

ถอดความจาก ยากอบ 4:7
james4-7-8re