พระลักษณะพระบุตร

15 พฤษภาคม 2021

พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลโดยพระบุตร
พระบุตรทรงเป็นรังสีบรรเจิดสะท้อนพระสิริของพระเจ้า
และทรงมีพระลักษณะเดียวกันทุกประการ
ทรงค้ำจุนสรรพสิ่งไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงอานุภาพของพระองค์
ถอดความจาก ฮีบรู 1:2b-3

พระวิญญาณแห่งพระคุณ

14 June 2020

Hs-of-grace-Heb-10-26-29

 

เพราะหากรู้ความจริงแล้ว ยังคงจงใจทำบาป ต่อไป ก็จะไม่มีเครื่องบูชาลบบาปเหลือเลย ….ท่านคิดว่า คนที่เหยียบย่ำพระบุตร และเห็นว่าพระโลหิตแห่ง พันธสัญญาซึ่งชำระเขาให้บริสุทธิ์นั้นไร้ค่า และยังดูหมิ่นพระวิญญาณแห่งพระคุณ สมควรจะรับโทษหนักกว่าสักเท่าใด? ถอดความจาก ฮีบรู 10:26,29

 

การเหยียบย่ำพระบุตรพระเจ้า และสิ่งที่พระองค์ ทรงทำให้นั้น เป็นการหมิ่นพระเกียรติอย่างมาก การดูหมิ่นพระเยซูเท่ากับดูหมิ่นองค์พระวิญญาณผู้ทรงทำราชกิจกับพระเยซู ภาพที่อยู่ในพระคำ ข้อนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์แต่กลับเกิดขึ้นทุกวัน รู้จักพระเจ้า >ยังจงใจทำบาป>เหยียบย่ำพระบุตร >ไม่นับถือพระโลหิตที่ชำระชีวิต>ดูหมิ่นพระวิญญาณ แห่งพระคุณ….จะมีอะไรรอคนนั้นอยู่?

สรุปย่อฮีบรู

ในยุคสุดท้ายนี้ พระองค์ตรัสกับเราโดยพระบุตรของพระองค์

ถอดความจากฮีบรู 1:2

63-HebrewsTHAI

 

 บทสรุปย่อ ฮีบรู

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกีไป
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]