รัก พระเมตตา พระคุณ

21 สิงหาคม 2021

แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา
พระองค์ทรงรักเราด้วยความรักยิ่งใหญ่
ดังนั้น ถึงแม้ว่า เราตายไปแล้วเพราะบาป
พระองค์กลับทรงโปรดให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์
พวกท่านได้มีชีวิตอย่างคนที่รอดพ้นบาปด้วยพระคุณ​
ถอดความจากเอเฟซัส 2:4-5

พระบิดานิรันดร์

30 พฤษภาคม 2021

ด้วยเหตุนี้ ข้า(เปาโล)จึงคุกเข่าลงต่อพระบิดา
ซึ่งได้โปรดให้ทุกครอบครัว
ในสวรรค์ และแผ่นดิน
ได้รับชื่อของตน
ถอดความจาก เอเฟซัส 3:14-15

สรุปย่อเอเฟซัส

เพราะว่าเราทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณ

เพราะความเชื่อ ซึ่งไม่ได้มาจากตัวเราเอง

แต่เป็นของประทานที่มาจากพระเจ้า

ถอดความจากเอเฟซัส 2:8

55-EphesiansTHAI-Bibleproject

… เป็นบทสรุปย่อเอเฟซัส

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกีไป
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Y71r-T98E2Q&t=19s

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้   ให้คลิกที่เครื่องหมาย settingด้านล่างขวาของคลิปแล้วเลือกภาษา
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ ได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ  ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubee@gmail.com