25 ตุลาคม 2017 ข้อลึกลับ

ความมั่งคั่งของข้อลึกลับนี้คือ

พระเยซูทรงอยู่ในใจ

ถอดความจากโคโลสี 1:27

col-1-27-Daily-2017-10-25

20 ตุลาคม 2017 ครบ 100%

เพื่อจะกล่าวคำของพระองค์อย่างครบถ้วน

ถอดความจาก โคโลสี 1:25
col-1-1-25-26-Daily-2017-10-20-2

12 ตุลาคม 2017 คืนดีแล้ว

บัดนี้ โปรดให้คืนดีกับพระองค์

โดยร่างกายที่ตายของพระเยซู

ถอดความจากโคโลสี 1:22

col-1-1-21-22-Daily-2017-10-13

30 กันยายน 2017 ทรงสร้างฉันมา

ที่เอารูปนี้ขึ้นมา น้องเนทที่วาดรูปนี้ เมื่อก่อน ยังวาดอะไรไม่เป็น

น้องเป็นบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ  แต่พระเจ้าทรงอวยพระพรเธอ ให้ทำได้อย่างนี้

เราจึงอยากกล่าวคำเหมือนกษัตริย์ดาวิดที่ว่า

“ฉันสรรเสริญพระองค์   เพราะพระองค์ทรงสร้างฉันขึ้นมา

อย่างมหัศจรรย์พรั่นพรึง “

ถอดความจากสดุดี 139:14


???????????????????????????????

28 กันยายน 2017 ย้ายไป

พระองค์ทรงกู้เราจากอำนาจมืด

ย้ายให้มาอยู่ในแผ่นดินของพระบุตรที่รัก

ถอดความจาก โคโลสี 1:13col-1-13-14-Daily2017_9_28

27 กันยายน 2017 มรดกสว่าง

ขอบคุณพระบิดาที่ทรงทำให้เรามีส่วน

รับมรดกของคนแห่งความสว่าง

ถอดความจาก โคโลสี 1:12

col-1-11-12-Daily2017_9_27-2