ความรักของพระเจ้า

22 สิงหาคม 2021

เพราะข้าเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าจะเป็นความตาย
หรือชีวิต ทูตสวรรค์หรือมาร ปัจจุบัน
หรืออนาคต รวมทั้งอำนาจใด ๆ
จะเป็นสิ่งที่อยู่สูง หรือลึก หรือสิ่งอื่นใด
ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา สรรพสิ่งเหล่านี้
ไม่อาจจะพรากเราไปจากความรักของพระเจ้า
ซึ่งมีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ พระผู้เป็นเจ้าของเราได้เลย
ถอดความจาก โรม 8:38-39

พระพิโรธของพระเจ้า

8 สิงหาคม 2021

เป็นเพราะท่านดื้อดึง ไม่ยอมกลับใจ
เท่ากับท่านได้สะสมโทษบาปให้แก่ตนเอง
ในวันที่พระเจ้าจะทรงลงโทษ
คือเวลาที่การกล่าวโทษที่เที่ยงธรรมของพระเจ้าจะเกิดขึ้น
พระองค์จะทรงตอบสนองแก่ทุกคนตาม
การกระทำของเขา 
ถอดความจาก โรม 2:5-6

พระพิโรธของพระเจ้า

31 กรกฎาคม 2021

สำหรับคนที่บากบั่นทำความดี 
แสวงหาพระสิริและเกียรติ และความเป็นอมตะนั้น
พระเจ้าจะประทานชีวิตนิรันดร์ให้เขา
แต่คนที่หาประโยชน์
ให้ตัวเอง และไม่เชื่อฟังความจริง
แต่กลับไปเชื่อความอธรรม
ก็จะพบพระพิโรธ และการลงโทษ
ถอดความจาก โรม 2:7-8

สุดจะตามรอยไปได้หมด

25 เมษายน 2021

ภาพจาก nasa
ดวงดาวในระบบ เอตา คารินา สองดวงโคจรใกล้กันมาก

โอ พระปัญญาและความรอบรู้ของ
พระเจ้านั้นมหาศาลลึกล้ำยิ่งนัก
คำตัดสินของพระองค์ ไม่อาจจะค้นหาได้หมด
และหนทางทั้งสิ้นของพระองค์
ก็เกินที่จะตามรอยไปได้
ถอดความจาก โรม 11:33

พระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์

7 มิถุนายน 2020

Sof-Holiness-Rms-1-3

ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คือ เมื่อทรงเป็นมนุษย์นั้น ทรงสืบเชื้อสายของดาวิด โดยพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์ พระเจ้าทรงสำแดงโดยฤทธานุภาพว่าทรงเป็นพระบุตรของพระองค์ คือทรงให้พระเยซูคืนชีพจากความตาย ถอดความจาก โรม 1:3-4

เป็นที่เดียวที่เราเห็นคำว่า พระวิญญาณแห่งความ บริสุทธิ์ พระวิญญาณทรงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การคืนชีพของพระเยซูอย่างใกล้ชิด ​โรม 8:11 กล่าวว่า พระวิญญาณของพระองค์ผู้ให้พระเยซู ฟื้นคืนชีพ พระองค์ทรงสิ้นชีพในร่างกาย แต่ ทรงมีชีวิตฝ่ายวิญญาณอยู่จนทุกวันนี้ 1 เปโตร 3:18