ความรู้ที่ดีไม่พอ

18 มีนาคม 2020

1-Timothy-6-20-21-web

 

1-Timothy-6-20-21

 

ทิโมธีเอ๋ย จงรักษาสิ่งที่มอบหมายไว้ให้เจ้า ให้หนีจากการพูดคุยที่ไร้สาระ และการโต้แย้งที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นความรู้ บางคนได้รับเอาความรู้แบบนี้ไว้ จึงหลงไปจากความเชื่อ ขอพระคุณดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด ถอดความจาก 1 ทิโมธี 6:20-21

มีความคิดมากมายในโลกที่เหมือนเป็นความรู้ ที่ดี ช่วยให้เราประสบความสำเร็จ ยุคนี้เป็นยุค เฟื่องฟูของพวก life coach ซึ่งต้องไปเรียน มาราคาแพง และเมื่อมาบริการก็แพงด้วย เรา คิดว่าต้องใช้ความคิดของพวกเขาเราจึงจะ ประสบความสำเร็จ ยังมีความคิดของพวก ที่ทำนายอนาคต พวกที่วิพากษ์สังคม นักข่าว หลายคนอาจตามความคิดเหล่านั้นไป แต่ท่านเปาโลเตือนเรามานานกว่าสองพันปี มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทิโมธีกับเราจะต้องรักษาพระคำที่เปาโลสอนไว้ และหลีกหนีจากคำพูดไร้สาระให้มากที่สุด แล้วจะปลอดภัย อธิบาย 1 ทิโมธี 6:20-21

รวยทำดี

 

 

 

17 มีนาคม 2020

1-Timothy-6-18-19web

 

1-Timothy-6-18-19-com

ท่านเปาโลกำลังสอนคนรวยให้รวยแบบมี มุมมองนิรันดร์ จัดการกับโลกนี้ให้ดี เพื่อ โลกหน้าจะได้ดีด้วย ใจที่ยินดีจะให้นั้นมันแปลก ไม่หวง ไม่ห้าม ไม่คิด ว่าจะหมด พร้อมให้ ใครเป็นอย่างนี้ก็จะปลอด รอดพ้นจากสภาพวัตถุนิยม ทำให้เราไม่คิด พึ่งพาความมั่งคั่งของตน การเป็นคนที่ให้ (ให้อย่างมีสติ ไม่ใช่ให้เพราะ ต้องการให้คนยอมรับ) คือการสะสมไว้สำหรับ อนาคต เพื่อว่าจะได้ยิ่งรวยหรือ? เปล่านี่ ท่าน เปาโลว่าให้เพื่อจะยึดชีวิตนิรันดร์เอาไว้ คิดดี ๆ คิดนาน ๆ แล้วจะเข้าใจ (1 ทิโมธี 6:18-19)

ทิโมธีเอ๋ย จงรักษาสิ่งที่มอบหมายไว้ให้เจ้า ให้หนีจากการพูดคุยที่ไร้สาระ และความขัดแย้งที่คิดว่าเป็นความรู้ บางคนได้รับความรู้นี้ไว้ จึงหลงไปจากความเชื่อ ขอพระคุณดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด ถอดความจาก 1 ทิโมธี 6:20-21

คำเตือนคนรวย

16 มีนาคม 2020

1-Timothy-6-17

 

1-Timothy-6-17-com

 

 

ส่วนพวกที่ร่ำรวยในยุคนี้ ก็เตือนให้พวกเขาอย่าเย่อหยิ่ง หรือวางความหวังไว้กับความมั่งคั่ง ที่ไม่แน่นอน แต่ให้หวังใจในพระเจ้า ผู้ประทานทุกสิ่งที่เราชื่นชม ถอดความจาก 1 ทิโมธี 6:17

มีคนที่อยากรวยจากการสอนเท็จ มีคนที่ รักเงินไม่มียั้งจนกระทั่งชีวิตพินาศ คราวนี้ ท่านเปาโลหันมาเตือนคนที่รวยอยู่แล้ว พวกเขา ควรคิดอย่างไร? คนรวยบางคนเจอความทุกข์ใจที่เงินทองช่วย ไม่ได้ เขาจึงกลับมาหาพระเจ้าและรู้ความจริง แต่มีคนที่รวยอยู่แล้ว แล้วไม่เคยจนตรอก จึงไม่มีประสบการณ์การพึ่งพระเจ้า คิดว่าเงิน เป็นคำตอบของทุกสิ่ง แต่ท่านเปาโลเตือนสติว่า อย่าพึ่งสิ่งเหล่านั้นอย่าเย่อหยิ่ง ให้วางใจในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งให้เรา ต้องตระหนักว่า ต้นตอของทุกสิ่งมาจากพระองค

องค์ผู้ประทับในความสว่าง

14 มีนาคม 2020

20-The-NameinLight

 

ทรงเป็นจอมราชา จอมเจ้านาย พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นอมตะ ประทับในความสว่างที่เราไปไม่ถึงเป็นผู้ที่ไม่มีใครเคยเห็นและเห็นไม่ได้ถอดความจาก 1 ทิโมธี 6:15b-16a

ขอกลับมาที่พระคัมภีร์ข้อเมื่อวาน เพราะเรารู้สึก ว่า เป็นข้อที่อธิบายถึงองค์พระเจ้าของเราที่ ชัดเจน ทรงพลังยิ่งนัก เมื่อเราใคร่ครวญว่า พระองค์ประทับในความสว่างที่เราไปไม่ถึง ทั้งๆ ที่สว่างนั้นทำให้เราเห็นสิ่งที่สวยงาม และความชั่ว ร้ายในโลกนี้ พระองค์ประทับในความสว่างที่ ร้อนแรง เราไม่อาจเข้าใกล้ได้ เพราะคุณสมบัติ อันเข้มข้นของความสว่างนั้น ขอบคุณพระเจ้าที่ ทรงส่งพระเยซูลงมาแทนพระองค์ในโลกนี้

13 มีนาคม 2020 จอมราชา จอมเจ้านาย

1-Timothy-6-15-16-reweb

1-Timothy-6-15-16-re

 

 

ซึ่งพระเจ้าจะทรงสำแดงในเวลาอันเหมาะสม พระองค์ผู้สมควรรับการสรรเสริญ ทรงอำนาจครอบครองสูงสุด เพียงพระองค์เดียว ทรงเป็นจอมราชา จอมเจ้านาย พระองค์ผู้เดียวทรงเป็น อมตะ ประทับในความสว่างที่เราไปไม่ถึงเป็นผู้ที่ไม่มีใครเคยเห็นและเห็นไม่ได้ ขอพระเกียรติและอาณาจักรนิรันดร์ เป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิตย์ อาเมน ถอดความจาก 1 ทิโมธี 6:15-16

 

พระคำข้อนี้ควรอยู่ในใจของเราทุกคน เป็นข้อ สั้น ๆ ที่บอกเราถึงพระลักษณะที่ชัดเจน สง่างามยิ่งนัก การที่ทรงครอบครองเหนือกษัตริย์ใด ๆ ทรงมีฤทธิ์เหนือความตาย ทำให้เรามีความมั่นใจ ในการอธิษฐานเผื่อผู้ปกครองทั้งหลายในโลกถึงแม้พวกเขาดูใหญ่โต แต่พระเจ้าของเราทรงใหญ่กว่านั้น จะทรงตอบคำอธิษฐานของเรา (1 ทิโมธี 2:1-3) ทรงอยู่ในสว่างที่เราไปไม่ถึง ถึงไม่ได้เพราะเราคงต้องไหม้เป็นจุณไปทันที สว่างของพระองค์ทรงพลังยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ เสียอีก ข้อนี้เป็นภาพของพระเจ้าผู้สง่างามโอ่อ่าตระการ พระเจ้าของเรา ! 1 ทิโมธี 6:15-16

12 มีนาคม 2020 รักษาคำสั่งไว้

1-Timothy-6-13-14-web

1-Timothy-6-13-14

 

ข้าขอกำชับเจ้าต่อพระพักตร์ของพระเจ้า ผู้ประทานชีวิตแก่ทุกสิ่ง และต่อพระพักตร์พระเยซู ผู้ทรงเป็นพยานอย่างหนักแน่นต่อหน้าปอนทัสปีลาต ให้เจ้ารักษาคำสั่งนี้ โดยไม่มีตำหนิ และให้พ้นจากคำติเตียนจนกว่า พระเยซูคริสต์เจ้าจะทรงปรากฏ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 6:13-14

ตอนที่พระเยซูทรงอยู่ต่อหน้าปีลาตนั้น ปีลาต ไม่สามารถเอาผิดอะไรได้เลย พระองค์ทรงเป็น พยานให้พระองค์เองอย่างไร้ตำหนิ และเมื่อถูก ถามว่าทรงเป็นกษัตริย์ของยิวหรือ พระองค์ก็ ทรงตอบว่า เป็นอย่างที่ท่านพูด (มัทธิว 27:11)ท่านเปาโลขอให้ทิโมธีทำตามอย่างพระเยซู เป็นคนที่ไร้ความด่างพร้อย ท่านเปาโลยังคงเตือนด้วยว่า ให้รักษาชีวิตดี ๆ ไว้จนกว่าพระเยซูจะกลับมาอีกที คริสเตียนจึง ไม่ได้อยู่เพื่อรอวันตายตัวเอง แต่อยู่เพื่อรอการ เสด็จมาของพระเยซู  อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 6:13-14

11 มีนาคม 2020 คนของพระเจ้า

1-Timothy-6-11-12

 

1-Timothy-6-11-12-com

แต่เจ้าผู้เป็นคนของพระเจ้า ให้หนีจาก สิ่งเหล่านี้ ให้ติดตามความถูกต้องชอบธรรม ความดีของพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความทรหดอดทนและความอ่อนโยน จงต่อสู้สุดกำลัง ความเชื่อ ยึดมั่นในชีวิตนิรันดร์ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกให้เจ้ามารับ เมื่อเจ้าประกาศตนรับเชื่อต่อหน้า พยานหลายคน ถอดความจาก 1 ทิโมธี 6:11-12

 

ทิโมธีได้ชื่อว่า เป็นคนของพระเจ้า เขาต้อง ทำสามอย่างคือ หนี ตามหา ต่อสู้… เขาต้องหนี คำสอนเท็จ การโต้แย้งที่สร้าง ความอิจฉา การวิวาท ใส่ร้าย และการรักเงินเขาต้องตามหา ความถูกต้อง ทางของพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทน ความอ่อนโยน เขาต้องต่อสู้สุดกำลังความเชื่อ เพื่อชีวิต นิรันดร์ที่พระเจ้าทรงเลือกให้เขารับ และถ้าเราเป็นคนของพระเจ้า เราก็ต้องไป ทางเดียวกันกับทิโมธี ! อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 6:11-12

10 มีนาคม 2020 ต้นตอความชั่ว

1-Timothy-6-9-10web

 

1-Timothy-6-9-10web

ส่วนคนที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ใต้ การหลอกล่อ ติดกับดักของความ อยากได้ที่ไร้สาระและเป็นภัยที่ทำให้ ตนเองต้องหายนะและพินาศ เพราะการรักเงินเป็นต้นเหตุของ ความบาปชั่วทั้งสิ้น การโลภเงินทำให้บางคนหลุดไปจากความเชื่อ และชีวิตทุกข์ระทมยิ่งนัก ถอดความจาก 1 ทิโมธี 6:9-10

สิ่งที่ท่านเปาโลกล่าวถึงนี้ เป็นแบบชีวิตพื้นฐานของมนุษย์ในโลก มันทำให้เกิดเรื่องราวที่น่าเศร้ามากมาย เมื่อคนรักเงินมากกว่ารักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ความหายนะในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเรายากจน แต่มันเกิดขึ้นเมื่อคน ๆ หนึ่งกลายเป็นปีศาจ กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวสุดขีด เพราะรักเงิน การรักเงินทำให้คนทำชั่วได้สารพัด เพียงเพื่อ จะได้มีเงินมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่ตายแล้วก็ต้องลา จากมันเพราะเอาไปไม่ได้แม้แต่สตางค์เดียว

9 มีนาคม 2020 ความพึงใจในชีวิต

sdfdf

1-Timothy-6-6-8-web

1-Timothy-6-6-8-com

ความจริงแล้ว การใช้ชีวิตในทางของ พระเจ้า พร้อมกับมีความพึงพอใจ ถือว่าได้ประโยชน์อย่างมาก เพราะว่าเราไม่ได้นำอะไรเข้ามา ในโลก และเราก็ไม่สามารถเอาอะไร ออกไปได้ถ้าเรามีอาหาร เสื้อผ้า เราก็พึงใจได้แล้ว ถอดความจาก 1 ทิโมธี 6:6-8

ทางของพระเจ้านั้นดี และปลอดภัย เราอาจมี ความฝันใฝ่สำหรับตัวเองหลายอย่าง ซึ่งดีถ้า เป็นความฝันที่เรายังเดินในทางของพระเจ้า ท่านเปาโลเองเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็น อยู่ รู้จักว่าจะจน หรือจะรวยก็เป็นสุขได้ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขามีพระเจ้าผู้ทรงให้กำลัง ในการที่จะก้าวต่อไป (ฟีลิปปี 4:10-13) แต่ละคนมีความพึงพอใจไม่เท่ากัน บางคนแค่ นี้ก็พอแล้ว บางคนต้องมีมากกว่านั้นหน่อย บางคนก้าวไปถึงกับต้องรวยไม่เลิก​… สรุปคือ ทางของพระเจ้า +เพียงพอ = สุขใจ สุขใจจริงนะถ้าอยู่ในสภาพนี้ได้ อธิบายเเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 6:6-8

5 มีนาคม 2020 ความสัมพันธ์นายทาส

1-Timothy-6-2-web

1-Timothy-6-2-com

 

ส่วนคนที่มีนายซึ่งมีความเชื่อก็ต้อง ไม่ขาดความเคารพนาย เพราะ ได้เป็นพี่น้องกันแล้ว ควรรับใช้เขาให้ดียิ่งขึ้น เพราะพวกเขาเป็นผู้มีความเชื่อ เป็นที่รักของพระเจ้า จงสอนและกำชับในเรื่องเหล่านี้ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 6:2

นอกจากทาสคริสเตียนจะต้องปฏิบัติต่อนาย ที่ไม่เชื่ออย่างดีแล้ว นายที่เป็นพี่น้องคริสเตียน ด้วยกัน เขาต้องให้เกิียรติและรับใช้อย่างดี เพราะนายผู้นั้นเป็นที่รักของพระเจ้าในเอเฟซัส 6:7 ท่านเปาโลก็ขอให้รับใช้นายราวกับว่าเขารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ นายก็จะต้องคิดอยู่เสมอว่า เขามีนายอยู่ใน สวรรค์ด้วย จะต้องยำเกรงเจ้านายองค์นั้น และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างดีที่สุดตอนนี้เราเองก็ต้องคิดว่า ในที่ทำงานเราควร ทำหน้าที่อย่างไร ควรมีทัศนคติอย่างไรเพื่อเห็น แก่พระเจ้าผู้ทรงเป็นนายใหญ่ในสวรรค์ อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 6:2

4 มีนาคม 2020 ความสัมพันธ์นายทาส

1-Timothy-6-1-web

 

1-Timothy-6-1

ให้ทุกคนที่เป็นทาส ถือว่านาย ของตนเป็นที่เคารพ เพื่อว่า จะไม่มีใครอาจมากล่าวหาพระนาม ของพระเจ้าและคำสอนของเราได้ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 6:1

โลกโบราณ มีนาย-ทาสอยู่กันมาเนิ่นนาน ไม่ได้ หมายความว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ตั้งระบบนี้ แต่ ในสังคมดั้งเดิมนั้น ความสัมพันธ์นายกับบ่าว ถ้าดีก็จะเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน เอาใจใส่ กัน แต่ถ้าร้าย ก็จะกลายเป็นนายที่โหดเหี้ยม และกดขี่ทาสของตน ท่านเปาโลต้องการให้ผู้เชื่อที่เป็นทาสนั้นให้เกียรติ เจ้านายของตน การใช้ชีวิตของผู้เชื่อจะต้อง เดินตามพระเยซูคริสต์ ในที่ทำงานของเราแม้ ในโลกปัจจุบันก็เช่นกัน ฤทธิ์ของพระคริสต์ ได้สำแดงออกในชีวิตเราหรือเปล่า? อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 6:1

3 มีนาคม 2020 จะดีจะร้ายในที่สุดก็เปิดเผย

 

1-Timothy-5-24-25

 

1-Timothy-5-24-25com

บาปของบางคนนั้นชัดเจน นำไปสู่การตัดสินลงโทษตัวเขา บาปของบางคนตามเขาไปภายหลัง การดีก็เห็นได้ชัดเจนเช่นกัน ถึงแม้บางเวลาจะไม่ชัดเจน แต่จะถูกปิดไว้ตลอดก็ไม่ได้ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:24-25

 

ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนอื่นในคริสตจักรนั้น หาก มีความบาปที่ชัดเจน ทำให้เขาต้องหลุดจาก หน้าที่ซึ่งรับทำอยู่ การพิพากษา หรือการ ตัดสินโทษก็มาจากคริสตจักรเอง แม้่มีบางคนที่ปิดบังบาปของตนเอาไว้ แต่อีกไม่นาน คนอื่นจะรับรู้และเขาก็จะถูกตัดสินเช่นกัน และความดีที่ทำ บางอย่างชัดเจน บางอย่าง เป็นการทำโดยไม่มีใครเห็น แต่ก็ไม่อาจปิดบังไว้ อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:24-25

2 มีนาคม 2020 เตือนหลายเรื่อง

1-Timothy-5-22-23

1-Timothy-5-22-23-com

 

 

อย่าด่วนวางมือแต่งตั้งใคร อย่ามีส่วนในบาปของคนอื่น จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์ อย่าดื่มแค่น้ำ แต่ดื่มเหล้าองุ่นบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์กับกระเพาะ และโรคที่เจ้าเป็นอยู่ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:22-23

การแต่งตั้งใครคนหนึ่งให้ทำงานรับใช้พระเจ้า อย่างไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนนั้น เป็นสิ่งที่ท่าน เปาโลห้ามไว้ คนเราแต่ละคนรู้หน้าไม่รู้ใจ ไม่รู้ ถึงความคิดข้างใน ก่อนพระเยซูจะทรงเลือก ศิษย์พระองค์ทรงอธิษฐานทั้งคืน ทั้ง ๆ ที่ทรง เป็นพระเจ้า… ท่านเปาโลบอกให้ทิโมธีดื่มเหล้าองุ่นบ้างอาจ เป็นเพราะว่ามันช่วยรักษาบางโรคได้ และตัว มันเองก็เป็นสิ่งที่ไม่มีเชื้อโรคเหมือนกับน้ำใน สมัยก่อนที่ไม่ได้ถูกสุขอนามัย ท่านไม่ได้สนับ สนุนการดื่มเหล้าในแง่บันเทิง อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:22-23

 

28 กุมภาพันธ์ 2020 รักษาระเบียบ

1-Timothy-5-21

 

1-Timothy-5-21cm

 

 

ข้าฯกำชับเจ้าเรื่องนี้ ต่อพระพักตร์ พระเจ้า พระเยซูคริสต์ และเหล่า ทูตสวรรค์ ที่ทรงเลือกไว้ว่า ให้รักษาระเบียบต่าง ๆ เหล่านี้ไว้ โดยไม่เห็นแก่หน้าใคร ไม่ลำเอียง ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:21

ท่านเปาโลกับท่านยากอบ (ยากอบ 2) พูด เรื่องเดียวกัน คือ ไม่ให้ลำเอียง เพราะความ ลำเอียงนี้สามารถต่อยอดไปเป็นปัญหาเรื้อรัง ทั้งในครอบครัว ในโรงเรียน ที่ทำงาน ในชุมชน ทุกแห่ง ความรักของพระเจ้านั้นก็ไม่มีลำเอียง พระเจ้าไม่ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใด ท่านเปาโลขอให้ทิโมธีทำทุกอย่างด้วยระเบียบ ที่ตั้งเอาไว้ เพราะว่า ที่ใดไร้ระเบียบก็จะสร้าง ความวุ่นวายได้ง่าย ข้อนี้เห็นด้วยกับท่านเปาโล อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:21

 

 

27 กุมภาพันธ์ 2020 จัดการข้อกล่าวหา

1-Timothy-5-19-20
1-Timothy-5-19-20-com

 

 

อย่ายอมรับข้อกล่าวหาผู้ปกครอง นอกจากจะมีพยานสองหรือสามคน ส่วนคนที่ยังทำบาปอยู่ ก็ต้องถูกตำหนิ ตักเตือนต่อหน้าทุกคน เพื่อคนที่เหลือจะได้เกรงกลัว ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:19-20

พระเยซูทรงกล่าวไว้ในเรื่องนี้ มัทธิว 18:15-17อย่างแรกต้องไม่เชื่อข่าวลือใด ๆ แต่ต้องพิสูจน์ ให้รู้ว่า ข้อกล่าวหาเป็นจริงหรือไม่ ถ้ามีพยาน รู้เห็นและเป็นพยาน ก็ต้องดูด้วยว่า พยานนั้น เชื่อถือได้หรือไม่ และหากข้อกล่าวหาเป็นจริง ก็ต้องตักเตือนกันตามตรง ต่อหน้าชุมชนผู้เชื่อ เพื่อไม่ให้มีการเอาเยี่ยงอย่าง ผู้ปกครองมีโอกาสทำผิดได้มากเหมือนคนอื่นเขามีหน้าที่รับผิดชอบอันสูงส่ง ชีวิตส่วนตัวก็ต้อง ถูกต้องและดีงามอย่างที่ท่านเปาโลได้กำหนดไว้ ในบทก่อนหน้านี้ อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:19-20

26 กุมภาพันธ์ 2020 ทัศนคติต่อผู้ปกครอง


1-Timothy-5-17-18-web

 

1-Timothy-5-17-18

 

ผู้ปกครองทั้งหลายที่ดูแลเอาใจใส่ อย่างดีนั้น ควรได้รับเกียรติสองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ใส่ใจพระคำ ทั้งเทศนาและสอน พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “อย่าเอา ตะกร้อครอบปากวัวขณะที่มัน นวดข้าวอยู่” และ “คนทำงานก็ สมควรได้รับค่าจ้างของตน” ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:17-18

ท่านเปาโลบ่งบอกเราชัดว่า ผู้ปกครองนั้นควร เทศนาสั่งสอนได้ และท่านก็ขอให้คนอื่น ๆ ได้ ให้ความเคารพกับผู้ปกครองที่ทำงานหนักทำอย่างดีเลิศ ทำด้วยใจทุ่มเท เพื่อชุมชนคน ของพระเจ้า ผู้ปกครองที่ทั้งหนุนใจและสอน เพื่อให้คนไม่ตกในคำสอนผิด เพื่อทำให้ชีวิต ของพี่น้องดีขึ้นควรได้รับเกียรติมาก อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:17-18