1 ทิโมธี

ถ้าจะอ่าน 1 ทิโมธี เราจะเข้าไปอ่านใน prakham.com ตามลิงก์ไป คลิกที่ภาพหรือหัวบท

1 ทิโมธี 1

ปกป้องความเชื่อ

1 ทิโมธี 2

อธิษฐานมีพลัง

1 ทิโมธี 3

คุณสมบัติผู้รับใช้

1 ทิโมธี 4

คนหนุ่มของพระเจ้า

1 ทิโมธี 5

การปฏิบัติต่อพี่น้อง