ตามอะไร?

4 สิงหาคม 2021

พี่น้องที่รัก อย่าเลียนแบบสิ่งที่ชั่ว
แต่ให้ทำตามสิ่งที่ดี
คนที่ทำสิ่งดีนั้นมาจากพระเจ้า
คนที่ทำชั่วก็ไม่มีพระองค์ในสายตา
ถอดความจาก 3 ยอห์น 11

นิสัยที่เหมือนเดิม

3 สิงหาคม 2021

ข้าได้เขียนบางอย่างไปยังคริสตจักร 
แต่ดิโอเตรเฟส ชอบเอาตัวเองมาเป็นที่หนึ่ง ไม่ยอมรับเรา
ดังนั้น หากข้ามา ข้าจะเตือนเรื่องที่เขาทำ
คือการพูดจาใส่ร้ายพวกเรา ยิ่งกว่านั้น 
เขายังปฏิเสธไม่ยอมต้อนรับพี่น้อง
และยังไปห้ามคนที่จะต้อนรับพวกเขา 
แล้วก็ไล่พวกเขาออกจากคริสตจักรด้วย
ถอดความจาก 3 ยอห์น 9-10

สนับสนุน

2 สิงหาคม 2021

เพราะพวกเขาได้ออกไปเพื่อเห็นแก่
พระนาม ไม่รับสิ่งใดจากคนต่างชาติ
ดังนั้นเราควรสนับสนุนคนเช่นนี้
เพื่อว่าเราจะได้เป็นผู้ร่วมงาน
เพื่อความจริง
ถอดความจาก 3 ยอห์น 7-8

คำลา

27 กรกฎาคม 2021