บรรทัดสุดท้ายของจดหมาย

25  พฤษภาคม 2020

2-Tim-4-19-22-web2-Tim-4-19-22

ขอฝากความคิดถึงมายังปริสคาและอาควิลลา รวมทั้งคนในครอบครัวของโอเนสิโฟรัส เอรัสทัส ยังค้างอยู่ที่เมืองโครินธ์ และข้าละจากโตรฟีมัสที่เมืองมิเลทัสขณะที่เขายังป่วยอยู่ ขอให้เจ้าพยายามที่สุด มาให้ทันฤดูหนาว ยูบูลัส ปูเดนส์ ลีนัส คลาวเดีย และพี่น้องคนอื่น ๆ ฝากความคิดถึงมาด้วยขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับวิญญาณของเจ้า ขอพระคุณอยู่กับเจ้าด้วย อาเมน ถอดความจาก 2 ทิโมธี 4:19-22

ท่านเปาโลมีความสุขกับเพื่อนผู้รับใช้ ผู้เชื่อหลาย คน หัวใจของท่านอยู่กับพวกเขาเหล่านั้น ไม่สบายใจที่ต้องละทิ้งโตรฟีมัสทั้ง ๆ ที่ป่วยอยู่ ดูเหมือนว่า ทั้งโตรฟีมัสและเอรัสทัสนั้นอยู่ด้วยตอนที่ถูกจับครั้งที่สอง ท่านขอให้ทิโมธีมาพบท่านอีกครั้งก่อนฤดูหนาว ที่จริงนั้นก็คือ ก่อนที่ท่านจะลาจากโลกนี้ไป ท่านขอให้พระคุณของพระเจ้าอยู่กับจิตวิญญาณของทุกคน เปาโลจบชีวิตปี คศ. 64 โดยถูกตัดศีรษะ เพราะ การเป็นชาวโรมนั้นห้ามถูกประหารโดยตรึงกางเขน โดยตามที่เล่ากันมา บอกว่าเป็นวันเดียวกันกับที่ เปโตรถูกตรึงกางเขนกลับหัว

สรุปย่อ 2 ทิโมธี

22 พฤษภาคม 2020

ลูก ๆ ของข้าเอ๋ย  จงเข้มแข็งในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์

ถอดความจาก 2 ทิโมธี 2:1

61-2-Timothy-Thai Bibleproject

… เป็นบทสรุปย่อ 2 ทิโมธี

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกีไปพร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้   ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ  ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

 

 

ไปอย่างปลอดภัย

19 พฤษภาคม 2020

2-Tim-4-18-web

2-Tim-4-18-

 

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกู้ข้า จากการชั่วทุกอย่าง และจะทรงนำข้าไปสู่ อาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ อย่างปลอดภัย ขอพระสิริรุ่งโรจน์มีแด่พระองค์ ตลอดชั่วกาลนาน อาเมน ถอดความจาก 2 ทิโมธี 4:18

ผู้ที่จะนำเราจากสิ่งชั่วทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานชั่ว การทำชั่ว การโจมตีชั่ว สิ่งชั่วที่พยายามทำลายท่าน มีศัตรูพยายามทำลายท่าน แต่ท่านเปาโลรู้ว่าเบื้อง หลังของการโจมตีทุกอย่างมาจากศัตรูของพระเจ้า (เอเฟซัส 6:10-19) ผู้ที่จะนำสู่สวรรค์ คือองค์ พระเยซู ผู้ทรงเป็นทางนั้น ความจริง และชีวิต ท่านเปาโลเขียนไป ๆ แล้วก็สรรเสริญ พระเจ้าออกมากลางคัน หากเราเอง เป็นอย่างนั้นก็จะดี ไม่ฝึกที่จะขอบ พระคุณ สรรเสริญในขณะที่ทำอะไร อีกอย่างอยู่ ดีเหมือนกันนะโรม 11:36,เอเฟซัส 3:14-21

พ้นปากสิงห์

18 พฤษภาคม 2020

2-Tim-4-17-web

2-Tim-4-17-com

 

แต่พระเจ้าทรงอยู่ข้างข้า และประทานกำลังเพื่อว่า ข้าจะประกาศพระกิตติคุณให้ลุล่วง และเพื่อคนต่างชาติทุกคนจะได้ยิน ดังนั้นข้าจึงได้รับการช่วยกู้ จากปากสิงห์ ถอดความจาก 2 ทิโมธี 4:17

 

พระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งท่านเปาโล ท่านได้มีโอกาส ที่จะประกาศพระกิตติคุณต่อหน้าเจ้าเมือง ทหาร โรม คนใหญ่โตพร้อมกับคนที่อยู่ในศาล ถ้าเรา ไปอ่านในกิจการบทที่ 25-26 ก็จะเห็นว่า ท่านได้ ทำอย่างนั้นโดยไม่กลัวสิ่งใด ถือเป็นโอกาสดีที่สุด ในการประกาศพระนามพระเยซู ส่วนปากสิงห์นั้น มีความหมายถึงอันตรายที่ร้าย แรงแบบเอาชีวิตแทบไม่รอด ทั้งจากมนุษย์ จาก ซาตาน (กิจการ 14:19)

ไม่มีใครอยู่ข้างข้า

15 พฤษภาคม 2020

2-Tim-4-15-16

 

2-Tim-4-15-16-comre- 

 

 

ตัวเจ้าเองก็ระวังเขาให้ดี เพราะเขา ต่อต้านคำของเราอย่างรุนแรง ตอนที่ข้าแก้คดีครั้งแรกนั้น ไม่มีใครอยู่ข้างข้าเลย ทุกคนทิ้งข้าไปหมด แต่ขอพระเจ้าอย่าทรงถือโทษ พวกเขาเลย 2 ทิโมธี 4:15-16

 

อเล็กซานเดอร์เป็นคนที่ทิโมธีต้องระวังและอย่า หลงกลเขาเป็นอันขาด ใน 1 ทิโมธี 1:20 ท่าน เปาโลบอกว่า เขาคนนี้เป็นเหมือนเรืออัปปาง ถ้าเขาทำร้ายท่านได้ ก็จะทำร้ายทิโมธีได้เช่นกัน ท่านเปาโลเอ่ยกลับไปถึงวันที่ถูกศาลเรียกตัวไป ท่านบอกว่า ไม่มีใครอยู่ข้างท่านเลย แต่แทนที่ จะขอให้พระเจ้าจัดการเหมือนกับอเล็กซานเดอร์ ท่านกลับขอให้พระเจ้าไม่ถือโทษพวกเขา ท่านไม่ รู้สึกข่มขื่นในเรื่องนี้ และเหตุการณ์ของเปาโลก็ กลายเป็นเรื่องที่ช่วยหนุนใจคริสเตียนที่ถูกข่มเหง ในปัจจุบันนี้จริง ๆ …

สมบัติไม่มาก

14 พฤษภาคม 2020

2-Tim-4-12-15-web

2-Tim-4-12-15

ข้าส่งทีคิกัสไปเมืองเอเฟซัส เมื่อเจ้ามา ขอให้เอาเสื้อคลุมที่ข้าทิ้งไว้กับคารปัสที่เมืองโตรอัสมาด้วย รวมทั้งหนังสือและสำคัญที่สุดคือ หนังสือแผ่นหนัง ช่างทองแดงชื่ออเล็กซานเดอร์ทำร้าย ข้าอย่างมาก ขอพระเจ้าทรงตอบแทน ให้สมกับที่เขาทำ เจ้าจงระวังเขาด้วย เพราะเขาคัดค้านคำสอนเราแรงมาก ถอดความจาก 2 ทิโมธี 4:12-15

เสื้อคลุมที่ทิ้งไว้กับคารปัสนั้น ทำให้เรารู้ว่า ท่าน ฝากเสื้อคลุมไว้เพื่อเมื่อท่านโดนทหารโรมจับ ก็ จะไม่เสียเสื้อนั้นไปให้กับทหารที่มักจะยึดเสื้อของ นักโทษเอาไว้ ส่วนหนังสือแผ่นหนังนั้นก็คือส่วน หนึ่งของพระคัมภีร์เดิมนั่นเอง ในชีวิตช่วงสุดท้าย ของท่านเปาโลนั้น ไม่มีสมบัติอะไรติดตัว สิ่งที่อเล็กซานเดอร์ทำร้ายท่านจากประโยคนี้ ดูเหมือนจะเป็นการที่เขาให้ร้ายท่านเปาโลกับ คนอื่น ๆ ทำให้เสียชื่อเสียง

 

 

เพื่อนแท้

13 พฤษภาคม  2020

2-Tim-4-9-11

 

2-Tim-4-9-11com

 

ขอเจ้าพยายามอย่างที่สุดเพื่อมาหาข้าให้ได้ เพราะเดมาสได้ละทิ้งข้าไปเธสะโลนิกาเพราะหลงรักโลก เครสเซนส์ไปแคว้นกาลาเทีย ทิตัสไปเมืองดาลมาเทีย มีท่านลูกาคนเดียวที่อยู่กับข้า อย่าลืมไปรับมาระโกมาหาข้าด้วย เพราะเขาช่วยงานรับใช้ของข้าดีมาก ถอดความจาก 2 ทิโมธี 4:9-11

 

ท่านเปาโลเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ ดูจากลักษณะของท่านแล้ว ไม่ชอบทำงานคนเดียว คนที่ต้องไปจากท่านก็มีหลายแบบ เดมาสไปเพราะเบื่องานแล้ว อยากใช้ชีวิตอย่างเดิม ท่านเคยพูดถึงเดมาสว่าทำงานกับท่าน โคโลสี 4:14 เครสเซนส์กับทิตัส ไปจากท่านเพราะต้องไปทำงาน รับใช้ที่อื่น จึงเหลือหมอลูกาผู้เขียนหนังสือลูกา และกิจการที่อยู่กับท่าน และยังคงคอยดูแลท่าน สุขภาพท่านเปาโลด้วยแน่นอนเพราะเป็นนายแพทย์ หมอลูกานี้เคยเดินทางไปประกาศกับเปาโลอย่าง โชกโชนเลยทีเดียว

มงกุฎแห่งความชอบธรรม

12 พฤษภาคม 2020

2-Tim-4-2-8

2-Tim-4-8-comm

 

 

ในอนาคต จะมีมงกุฎ แห่งความชอบธรรมเตรียมไว้ให้ข้า ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพาษา ผู้ทรงธรรม จะประทานเป็นรางวัล แก่ข้าในวันนั้น และไม่ใช่ให้ข้าผู้เดียว แต่จะประทานแก่ทุกคนที่ยินดี เมื่อพระองค์มาปรากฏ  2 ทิโมธี 2:8

ท่านเปาโลมั่นใจว่าในอนาคตท่านจะได้รับรางวัล เป็นมงกุฎแห่งความชอบธรรม ซึ่งมีให้กับทุกคน ที่รักการเสด็จมาของพระองค์ มงกุฎด้งกล่าว เป็นเครื่องหมายว่าได้รับชัยชนะ ในยากอบ 1:12 กล่าวว่า เราจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตหากเราอดทน ต่อการทดลอง แล้วเราจะทำอย่างไรกับมงกุฎที่ได้รับ? … เราจะวางไว้ที่พระบาทของพระเยซูคริสต์ อ่านวิวรณ์ 4:10 วันนี้เรายุ่งวุ่นวายกับชีวิตจนลืมว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาหรือเปล่า?

ชอบฟัง ชอบดู

8 พฤษภาคม 2020


2-Tim-4-4-5

2-Tim-4-4-5-comm

 

และจะหันจากความจริง หันไปฟังเรื่อง นิยายตำนานต่าง ๆ แต่เจ้าต้อง หนักแน่นในทุกอย่าง อดทนต่อ ความยากลำบาก ทำหน้าที่ผู้ประกาศ ข่าวประเสริฐ และทำพันธกิจของเจ้า ให้สำเร็จลุล่วง ถอดความจาก 2 ทิโมธี 4:4-5

 

เริ่มจากครูสอนผิด เขาจะไม่ใช้พระคัมภีร์ แต่อาจ ดัดแปลงพระคัมภีร์ขึ้นมาใหม่ และแถมยังพาผู้เชื่อ กลับไปสู่นิยาย ตำนานต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมา มากมาย เราจะเห็นลัทธิต่าง ๆ เกิดขึ้นมาจาก พื้นฐานพระคัมภีร์ แล้วก็ไปแปลงเป็นเรื่องอีกเรื่อง มีเนื้อหาพระคัมภีร์ปนเปไปกับความคิดของผู้นำ ลัทธิ มันไม่ได้แค่เกิดในโลกโบราณ แต่ยังเกิดขึ้น ในโลกทุกวันนี้ ยังมีภาพยนต์ ละคร รายการ คอนเสิร์ต แข่งกีฬา ฯลฯ ที่ตรึงใจคนทำให้เขาไม่หันมาหาพระคำ แต่คนของพระเจ้าจะต้องมั่นคง หนักแน่น อดทน ทำหน้าที่จนลุล่วง ตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจ

ไม่อยากฟัง

7 พฤษภาคม 2020

2-Tim-4-2-3

 

2-Tim-4-2-3-comm

 

จงประกาศพระคำ จงตั้งใจทำอย่าง รีบเร่ง ทั้งเวลาที่มีและไม่มีโอกาส ให้ตักเตือน ว่ากล่าวและชักชวนทั้ง ด้วยความอดทนและการสอน เพราะจะถึงเวลาที่คนไม่ยอมฟัง คำสอนที่ถูกต้อง แต่แค่ฟังให้เข้าหู เท่านั้น พวกเขาจะรวบรวมครูที่เขา พอใจจะฟัง ถอดความจาก 2 ทิโมธี 4:2-3

 

ยุคนี้เอง เป็นยุคที่คนไม่ชอบฟังพระคำ มีสิ่งที่จะ ให้ฟังตามความพอใจเพียบ คนฟังเหล่าโค้ชชีวิต ต่าง ๆ เพื่อว่า จะได้ประสบความสำเร็จตามที่โค้ช โอ้อวดเอาไว้ และมีอะไรสนุก ๆ ให้ฟัง มีตลกไร้ สาระมากมายที่ฟังเพียงเพื่อจะได้หัวเราะ แล้วจบกัน แต่พระเจ้าทรงให้เราพร้อมพูดพระคำทั้งยามที่ มีโอกาส ยามที่ต้องฉวยโอกาส คนของพระเจ้า ต้องอดทน มีสิ่งที่จะตักเตือน และสอนคนที่ยัง ไม่รู้จักพระเจ้า หรือรู้จักน้อย ดูเหมือนว่า พระคำ เท่านั้นจะเตรียมให้เราพร้อมได้ ตามที่ท่านเปาโล กล่าวมาตอนท้ายบทที่สาม

คำกำชับ

6  พฤษภาคม 2020

2-Tim-4-1-

2-Tim-4-1-comm

ข้ากำชับเจ้าต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระเยซูคริสต์ ผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย เมื่อพระองค์และอาณาจักร ของพระองค์มาปรากฏ  ถอดความจาก 2 ทิโมธี 4:1

การกำชับของท่านเปาโลเป็นคำแรงมากในภาษา กรีก มีความหมายเชื่อมโยงเชิงกฎหมายเช่น พยานสาบานว่าจะพูดความจริง คำพูดต่อไปนี้ จึงไม่ใช่เป็นการสนทนาสองต่อสอง แต่ต่อพระพักตร์พระเจ้า พระผู้ทรงพิพากษาทุกคน จึงเป็นคำกำชับที่สำคัญยิ่งนัก สังเกตว่า พระเยซูในอนาคตสามตำแหน่งคือ ผู้พิพากษา ผู้จะเสด็จมา ผู้เป็นกษัตริย์เหนืออาณาจักรของพระองค์     ภาพวาดโดย Rembrandt

ดลใจทุกตอน

5 พฤษภาคม 2020

2-Tim-3-16

 

2-Tim-3-16comm

พระคัมภีร์ทุกตอน ได้รับการดลใจจากพระเจ้า มีประโยชน์เพื่อสอน ตักเตือน แก้ไข ฝึกฝนในทางชอบธรรม เพื่อว่าคนของพระเจ้า จะเพียบพร้อม ถูกเตรียมไว้ สำหรับงานดี ๆ ทุกอย่าง ถอดความจาก 2 ทิโมธี 3:16-17

พระคัมภีร์เล่มใหญ่ที่เรามี ดูเหมือนจะหนาเกินที่ จะอ่านได้จนจบสำหรับหลายคน บางตอนอาจยาก บางตอนเข้าใจง่าย ๆ ตรงไปตรงมา บางตอนลึกซึ้ง ต้องใช้เวลาคิดหลายวัน แต่พระคำของพระเจ้ามีเนื้อหา หัวข้อที่เหมาะเจาะ กับชีวิตของเราทั้งในยามสุขและทุกข์ ยามที่เจอ ความมืดมิด พระคำเป็นอาหารที่ประหลาด เพราะ ต้องกินทุกวัน อ่านทุกวัน แล้วพระคำเหล่านั้นก็ทั้ง เลี้ยงชีวิตของเรา และชำระเราให้สะอาดด้วย อ่านพระคำวันละตอน เหมือนกินอาหารเป็นมื้อ ๆ ช่วยให้ชีวิตของเราอยู่ได้จริง ๆ

รู้มาแต่เล็ก

4 พฤษภาคม 2020

2-Tim-3-15

2-Tim-3-15-comm

และรู้ว่าตั้งแต่เด็กมา เจ้าได้คุ้นเคยกับพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถทำให้เจ้ามีปัญญาถึงความรอดด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ถอดความจาก 2 ทิโมธี 3:15

คนที่คุ้นเคยกับพระคัมภีร์มาตั้งแต่เด็กก็ได้กำไร โตมาก็ยังจำได้ ยังรู้ว่า อะไรที่สำคัญต่อชีวิตอยู่ ตรงไหน คนที่เพิ่งมารู้จักพระคัมภีร์ตอนโตก็ ต้องเรียนกันเยอะหน่อยเหมือนกับเรียนภาษา ใหม่กันเลยล่ะ พระคัมภีร์ไม่ใช่แค่สำหรับผู้ใหญ่ แต่มีเรื่องราว มากมายที่เด็ก ๆ ก็ชอบ และเป็นเรื่องที่ช่วยให้ มีความเชื่อเพิ่มขึ้น ไม่ใช่เป็นเรื่องตำนาน หรือ เรื่องเล่าที่เป็นนิทาน แต่เป็นความจริง พระเยซูทรงเป็นความจริง เมื่อเราเชื่อความจริง มาตั้งแต่เด็ก … ชีวิตของเราก็ปลอดภัย

 

ผู้เชื่อที่ถูกข่มเหง

1 พฤษภาคม 2020


2-Tim-3-12-14

2-Tim-3-12-14-comm

 

มีคนที่ติดตามการที่ผู้เชื่อถูกข่มเหง ถ้าอยากทราบเพิ่มเติม เริ่มตรงนี้ได้

 

ความจริงแล้ว คนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามพระคริสต์จะถูกข่มเหง ขณะที่คนชั่วและคนหลอกลวงจะเลวลงไปอีก ทั้งไปหลอกคนอื่น และตัวเองถูกหลอกด้วย แต่เจ้าจงเดินต่อไปตามสิ่งที่เจ้าได้ เรียนรู้มา และได้เชื่ออย่างมั่นคง รู้อยู่ว่าเจ้าเรียนมาจากใคร ถอดความจาก 2 ทิโมธี 3:12-14

ความจริงในโลกนี้ก็คือ คนที่มาหาพระเจ้า คนที่ เป็นคนของพระองค์ไม่ได้เป็นที่นิยม ชื่นชมเท่าไร ยิ่งในครอบครัวที่ไม่เคยเชื่อพระเจ้ามาก่อน เวลา มีสมาชิกในครอบครัวมาเชื่อพระเจ้า การข่มเหง ก็จะเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศที่ห้ามการเป็นคริสเตียน ทุกวันนี้ คริสเตียนยังถูกข่มเหงอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ คริสเตียนในประเทศจีน เกาหลีเหนือ และประเทศ ในตะวันออกกลาง ก็จะเจอเรื่องนี้อย่างหนัก ท่านเปาโลไม่ได้หวังให้อะไรดีขึ้นเลย ท่านกล่าวด้วย ซ้ำว่า คนที่เลวจะเลวลง หลอกคนอื่น หลอกตัวเอง ที่ท่านหวังคือผู้เชื่อจะเดินต่อไปอย่างมั่นคง

ไปไม่ไกล

29 เมษายน  2020

2-Tim-3-8-9

2-Tim-3-8-9-com

 

คนเหล่านี้ต่อต้านความจริง เหมือนกับที่ยานเนสและจามเบรสได้ต่อต้านโมเสส พวกเขาเป็น คนคดโกงใจทราม ไม่มีใครยอมรับความเชื่อแบบพวกเขา แต่พวกเขาจะไปได้ไม่ไกล เพราะความโง่ของพวกเขาชัดเจน เหมือนอย่างชายสองคนนั้น 2 ทิโมธี 3:8-9

ชายสองคนที่ต่อต้านโมเสส ในอพยพ 7:11 เป็น ผู้ใช้เวทมนตร์ชาวอียิปต์ พวกเขาใจทรามเพราะ พยายามทำร้ายผู้อื่นได้ด้วยคาถาต่าง ๆ ของตน ครูสอนผิดในคริสตจักรต่อต้านความจริงของ พระเจ้าเหมือนกับคนสองคนนั้น แต่แล้วในที่สุด พวกเขาจะถูกเปิดโปง เราอย่าลืมว่า ที่ท่านเปาโล เขียนจดหมายฉบับนี้มาก็เพื่อชี้แจงให้เห็นถึง อันตรายของครูสอนผิดทั้งหลาย และในโลกปัจจุบันของเรา พวกนี้มีอยู่ดาษดื่น เห็นเต็มไปหมด เราจึงต้องระวัง!

อย่าให้เขาหลอก

28 เมษายน 2020

2-Tim-3-6-7

2-Tim-3-6-7com

มีคนจากพวกเขาแอบเข้าไปตามบ้าน เรือน และหลอกหญิงที่ขาดปัญญา ซึ่งชีวิตเต็มด้วยบาปให้เป็นเชลยจากความปรารถนาต่าง ๆ ของพวกเธอ แม้ว่าผู้หญิงเหล่านี้เรียนเสมอแต่กลับไม่เคยรู้ถึงความจริงได้เลย ถอดความจาก 2 ทิโมธี 3:6-7

กรณีที่ท่านเปาโลกล่าวถึงคือ พวกครูสอนผิด มีเป้าหมายหลอก ชักชวนกลุ่มผู้หญิงในคริสตจักร (1 ทิโมธี 5:13-15) ท่านใช้คำว่าหลอกให้เป็นเชลย คือให้ตกอยู่ในการควบคุมของพวกเขา ทุกวันนี้การถูกหลอกให้หลงไปตามความอยากที่ชั่ว เกิดขึ้นทุกวัน เราทุกคนถูกหลอกได้ง่ายมาก และเราถูกหลอก ทุกชั่วโมงจากสื่อต่าง ๆ มันเข้ามาในบ้าน ถึงห้อง นอน ถึงหัวใจของเราเอง เราถูกหลอกได้เพราะเราไม่รู้ ทำตัวเองให้รู้แล้วกัน

คนที่ต้องระวัง

27 เมษายน 202

2-Tim-3-3-5

2-Tim-3-3-5-comre

ไม่รักใครเลย ไม่อาจคืนดีกับ ใครได้ ใส่ร้ายผู้อื่น ไม่ควบคุมตนเอง โหดร้าย เกลียดชังความดีทรยศ ไร้ความปราณี เต็มไปด้วยการเหยียด หยามผู้อื่น รักความสนุกสนานมาก กว่ารักพระเจ้า ทำทีว่าสนใจทางพระเจ้า ในขณะที่ไม่ยอมรับฤทธิ์ ให้หลีกเลี่ยงคนอย่างนั้น ถอดความจาก 2 ทิโมธี 3:3-5

นอกจากจะต้องหลีกเลี่ยงคนที่ท่านเปาโลบรรยาย มานั้น เราเองก็ต้องระวังตัวไม่เป็นคนแบบนั้นด้วย คนที่น่ากลัวคือคนที่ทำท่าทาง ทำทีว่ารักพระเจ้า แต่ไม่ได้ยอมรับฤทธิ์เดชของพระเจ้าอย่างที่เป็น จริง พวกนี้แสดงออกเก่งมาก เพราะว่า เขาได้ ประโยชน์จากการทำทีว่ารักพระเจ้า คนที่รับใช้พระเจ้าบางคนก็เป็นเช่นนี้ บางคนทำเป็นอาชีพ ไม่ใช่เพราะรักที่จะรับใช้พี่น้อง ดังนั้นต้องสังเกตให้ดี เพื่อจะไม่สะดุดล้มลง เพิ่มเติม 2 ทิโมธี 3:3-5

พระวิญญาณนิรันดร์

25 เมษายน 2020

Heb-9-14-Eternal-Spirit-

 

พระโลหิตของพระคริสต์ผู้ทรงถวาย พระองค์เองโดยปราศจากตำหนิแด่พระเจ้า โดยพระวิญญาณนิรันดร์ จะชำระจิตสำนึกเราให้พ้นจากการงานที่ไร้ค่า เพื่อเราจะได้รับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ถอดความจาก ฮีบรู 9:14

คนยุคสุดท้าย เหมือนจริง ๆ

24 เมษายน  2020

2-Tim-3-1-2

2-Tim-3-1com

ขอให้เจ้าเข้าใจว่า ช่วงวันสุดท้ายของโลกจะเกิดความยุ่งยากน่ากลัวเพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัวรักตัวเองบูชาเงิน โอ้อวด เย่อหยิ่ง วาจาก้าวร้าว ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ชั่วร้าย ถอดความจาก 2 ทิโมธี 3:1-2

ช่วงวันสุดท้ายของโลกที่ท่านเปาโลหมายถึงก็ คือตั้งแต่ที่ท่านเขียนจนถึงวันที่พระเยซูเสด็จ กลับมาอีกครั้ง มันเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งยาก วุ่น วาย สับสน ลำบาก ใน 1 ทิโมธี 4:1 ก็ได้พูด เรื่องเดียวกันว่า จะมีคนออกจากความเชื่อ และไปสนใจวิญญาณที่ล่อลวง คำสอนของมาร ติดตามคำสั่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิต คำที่ท่าน กล่าวเหมือนกับติดตามลัทธิที่น่ากลัว สำหรับ ข้อนี้ท่านกล่าวถึงตัวคนเองว่าจะมีลักษณะทาง ลบอย่างไรบ้าง

หน้าที่ผู้รับใช้

23  เมษายน 2020

2-Tim-25-26

2-Tim-25-26com

และแก้ไขความผิดของฝ่ายตรงข้ามอย่างอ่อนสุภาพ เผื่อว่า พระเจ้าจะทรงให้เขากลับใจ ทำให้เขารู้ความจริง และเขาจะได้กลับมามีสติ และหนีจากกับดักมาร ที่พยายามจับเขาเป็นเชลยเพื่อให้ทำตามใจของมัน ถอดความจาก 2 ทิโมธี 2:25-26

ข้อก่อนหน้านี้บอกว่า คนของพระเจ้าจะต้องไม่ ช่างทะเลาะ น้ำใจดี มีทักษะการสอน อดทน ส่วนข้อต่อมาได้บอกว่า แก้ไขความผิด-ฝ่าย ตรงข้าม-อ่อนสุภาพ พระคำตอนนี้ช่วยทุกคน อย่างมาก ทำให้เราเห็นวิธีปฏิบัติตนต่อผู้ที่ยัง สงสัยอยู่ รวมถึงผู้ที่ต่อต้านพระเจ้า ในบทที่สองของทิโมธี ท่านเปาโลเปรียบว่า คนของพระเจ้าเป็นเหมือน ทหาร(3) นักกีฬา(5) เกษตรกร(6) คนงาน (15) ภาชนะ(21) เป็นครู(24) น่าคิดนะ