ต้นตอมนุษย์บาป

20 สิงหาคม 2020

bubee.net

มนุษย์บาปนั้น มาจากซาตาน
พร้อมกับฤทธิ์เดชและหมายสำคัญ
และการอัศจรรย์ปลอม
รวมถึงอุบายเล่ห์เหลี่ยมทุกอย่าง
เพื่อผู้คนที่จะพินาศ
เพราะพวกเขาไม่ยอมที่จะรักความจริง
เพื่อว่าพวกเขาจะรอดได้
ถอดความจาก 2 เธสะโลนิกา 2:9-10

กำจัดด้วยลม!

19 สิงหาคม 2020

bubee.net

แล้วมนุษย์บาปผู้นั้นจะปรากฏตัวขึ้น
และพระเยซูเจ้าจะทรงสังหารมัน
ด้วยลมจากพระโอษฐ์ของพระองค์
จะทรงผลาญมันให้สิ้นสูญไป
ด้วยการที่พระองค์เสด็จมาปรากฏ
ถอดความจาก 2 เธสะโลนิกา 2:8

ผู้ขัดขวางปฏิปักษ์

18 สิงหาคม 2020

bubee.net

และท่านก็รู้ว่า อะไรได้หน่วงเหนี่ยวมันไว้
เพื่อว่ามันจะปรากฏตัวในเวลาของมัน
เพราะอำนาจนอกกฏหมายเริ่มทำงานไปแล้ว
แต่มีผู้คอยหน่วงเหนี่ยวมันอยู่
จนกว่าท่านจะออกพ้นทางไป
ถอดความจาก 2 เธสะโลนิกา 2:6-7