เพราะว่า….

ตอนนี้บู้บี้ พระคำประจำวัน มีการเปลี่ยนแปลงโฮสต์ เราจึงนำเสนอในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดก่อน

ขณะที่เรากำลังปรับปรุงเว็บอยู่ พระคำประจำวันยังจะขึ้นเหมือนเดิมทุกวัน
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่าน และขอให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเสมอ

รักทั้งสองท่าน

21 มิถุนายน 2021

ทุกคนที่เชื่อว่า
พระเยซูคือพระคริสต์ (พระเมสสิยาห์)
เป็นคนที่บังเกิดจากพระเจ้า
และทุกคนที่รักองค์พระบิดานั้น
ก็ย่อมรักพระบุตรของพระองค์ด้วย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 5:1

พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์

12 มิถุนายน 2021

(พระเยซูทรงสอนศิษย์ของพระองค์)
จงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า
“พระบิดาของเราทั้งหลาย
ผู้สถิตในสวรรค์
ขอให้พระนามของพระองค์
เป็นที่เคารพนับถืออย่างบริสุทธิ์…
ถอดความจาก มัทธิว 6:9

พระเจ้าทรงเป็นวิญญาณ

13 มีนาคม 2021

พระบิดาทรงเป็นพระวิญญาณ
คนที่นมัสการพระองค์จึงต้อง
นมัสการด้วยวิญญาณและความจริง
ถอดความจาก ยอห์น 4:24

พระเยซูคือผู้ใด?

พระบุตรพระเจ้าที่โยเซฟถวายการปกครองดูแลในฐานะบิดา

19 ธันวาคม 2020

พร้อมที่จะไป

11 พฤษภาคม  2020

2-Tim-4-6-7-web

2-Tim-4-6-7

เพราะข้าเองกำลังจะถูกเทในฐานะเครื่องดื่มบูชา เวลาที่ข้าต้องจากไปมาถึงแล้ว ข้าได้สู้อย่างสุดกำลัง ข้าได้แข่งขันถึงที่สุดแล้ว ข้าได้รักษาความเชื่อไว้ ถอดความจาก 2 ทิโมธี 4:6-7

การถูกเท.. หมายถึงการถวายจนหมดสิ้น เครื่อง ดื่มถูกเทออกมาจนหมด ไม่เหลือถวายแด่พระเจ้า แม้ท่านยังไม่ถูกประหาร แต่ใจของท่านไปที่แดนนั้น แล้ว ท่านพร้อมที่จะไป เพราะสู้เต็มที่แข่งจนสุด ถึงเส้นชัย รักษาความเชื่อแล้ว ท่านเปาโลคิดอย่างนี้เสมอ ฮีบรู 12:1 แข่งด้วยความอดทน ทิ้งบาปที่เกาะแน่น 1 โครินธ์ 9:24 วิ่งแข่งทุกคน แต่คนรับรางวัลมี คนเดียว จงวิ่งชิงรางวัลให้ได้ กิจการ 20:24 ท่านขอให้ทำพันธกิจจากพระเจ้า ให้สำเร็จ

ตามติดชีวิตเปาโล

30 เมษายน 2020


2-Tim-3-10-11

2-Tim-3-10-11-comm

เจ้าเอง ได้ติดตามทั้งคำสอน การดำเนินชีวิต เป้าหมายของข้า ความเชื่อ ความอดทนนาน ความรักและความบากบั่น ทั้งการถูกข่มเหง และการทนทุกข์ซึ่งข้าต้องเผชิญ ในอันทิโอก อิโคนิยุม และที่ลิสตรา ข้าได้ทนต่อการข่มเหงเพียงใดเจ้าก็รู้ แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงช่วยกู้ข้าจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด 2 ทิโมธี 3:10-11

ชีวิตของท่านเปาโลในการรับใช้นั้นไม่ง่ายเลย ลองนับดูสิว่า ท่านคุยกับทิโมธีถึงกี่อย่างที่ ทิโมธีติดตาม และรับรู้ความยากลำบากของท่าน เอาครูสอนผิดมาเปรียบเทียบกับชีวิตท่านเปาโล ไม่ได้เลย ต่างกันราวฟ้ากับเหว และชีวิตแบบที่ทิโมธีและพวกเราต้องติดตามคือ แบบของท่านเปาโล เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดในเมืองทั้งสาม ตามอ่าน ได้ที่ กิจการ 13:44-52, 14:1-6,8-20

 

 

น้ำใจ สอนเป็น อดทน

23 เมษายน  2020

2-Tim-23-24-w

 

2-Tim-23-24

อย่าไปยุ่งกับการโต้แย้งที่โง่เขลาไร้สาระ เจ้าก็รู้ว่ามันยิ่งก่อให้เกิดการทุ่มเถียงกันเพิ่มขึ้นอีก ผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็น เจ้าจะต้องไม่เป็นคนช่างทะเลาะ แต่ต้องมีน้ำใจดีต่อทุกคน มีทักษะการสอน อดทนเมื่อคนอื่นทำผิดต่อเขา ถอดความจาก 2 ทิโมธี 2:23-24

การทุ่มเถียงที่โง่เขลาไร้สาระนั้น หลีกได้ ถ้า เราไม่ต่อล้อต่อความเพราะอยากเอาชนะ หากมีเรื่องที่ทำให้ต้องทะเลาะท่านเปาโลขอให้ ทิโมธีเลี่ยงเสีย ผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่เหมาะที่ จะอยู่ในการทุ่มเถียงเช่นนี้ พวกเขาจะต้องพยายามให้เกิดสันติและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่พี่น้อง อีกอย่างต้องสอนเป็น และอดทนด้วย เมื่อไรผู้รับ ใช้ของพระเจ้าเป็นเช่นนี้ ในคริสตจักรก็จะมีสันติ สบายใจกันถ้วนหน้า 2 ทิโมธี 2:23-24

17 กุมภาพันธ์ 2020 เรื่องของญาติผู้ใหญ่

1-Timothy-5-4

1-Timothy-5-4com

 

 

ถ้าหญิงม่ายคนใดมีลูกหลาน ก็ให้ลูกหลานได้เรียนรู้การทำหน้าที่ ในทางของพระเจ้า โดยให้ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวตนเองเป็นการตอบแทนคุณของพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย พระเจ้าทรงพอพระทัย กับการทำเช่นนี้ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:4

นี่เป็นการสร้างสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อ การดูแลผู้ที่ อ่อนแอกว่า ไม่ใช่สังคมที่คนแข็งแรงเอาเปรียบคนที่ อ่อนแอ ท่านเปาโลชัดเจนในเรื่องนี้ ซึ่งแตกต่างจาก สังคมที่เป็นอยู่ในเวลานั้น เด็กกำพร้า หญิงม่ายต่าง ตกอยู่ในความยากแค้นแสนสาหัสเป็นส่วนใหญ่ การตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณเป็นเรื่องสำคัญใน หมู่คนที่เชื่อพระเจ้า คล้าย ๆ กับสังคมไทยที่ลูกต้อง ตอบแทนพ่อแม่ สิ่งที่ต่างคือ เมื่อทำเช่นนี้ คนที่ทำรู้ว่า เป็นที่พอน้ำพระทัย เป็นพระพรทั้งกับ ตัวเองและครอบครัว  อธิบายเพิ่มเติมทิโมธี 5:4