25 ธันวาคม 2017 กลับบ้าน

บิดามารดาของพระเยซูเดินทางกลับบ้าน

แต่พระเยซูยังอยู่ในเยรูซาเล็มโดยที่พวกเขาไม่รู้

ถอดความจาก ลูกา 2:43

luke2 43a

Luke2 43b

25 มีนาคม 2017 ขออยู่ในพระนิเวศ

สิ่งหนึ่งที่ฉันทูลขอจากพระเจ้า   เป็นสิ่งที่ฝันหา

คือการที่จะได้อยู่ในพระนิเวศของพระองค์

ตลอดวันคืนแห่งชีวิต

ถอดความจากสดุดี 27:4

คลิกที่เนื้อเพลง

Screen Shot 2017-03-24 at 5.28.46 PM

ขอให้ข้าอยู่ในพระนิเวศ