4 พฤษภาคม 2013 แต่ไหนแต่ไรมา

ความสุขเป็นคนที่ถูกติเตียน ข่มเหง นินทาว่าร้ายเนื่องจากเรา

จงยินดีเพราะว่า ท่านจะมีบำเหน็จบริบูรณ์ในสวรรค์

เพราะว่าผู้กล่าวคำของพระเจ้าในอดีต ก็ถูกข่มเหงเช่นเดียวกัน

ถอดความจาก มัทธิว 5:11-12

baniraq

ทุกวันนี้ คนที่เชื่อในพระเยซูยังคงถูกข่มเหงไม่หยุดหย่อน

ในประเทศอาหรับหลายประเทศ ก็ห้ามที่จะพูดเรื่องของพระเยซูอย่างเสรี

ในประเทศเกาหลีเหนือ คริสเตียนถูกทำร้ายและถูกจำขังเพราะความเชื่อมากมาย

พระเยซูทรงรู้ว่า สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น เพราะจะมีคนเกลียดชังพระองค์

และต้องการให้ทุกคนในโลกเกลียดพระองค์ด้วย

แต่ขอบคุณความรักของพระเจ้าที่รักเราทั้งหลายมาก

และทรงช่วยให้คริสเตียนที่ถูกข่มเหงมีความสุขอย่างที่พระองค์ตรัสไว้

ทั้ง ๆ ที่รอบข้างเขามีแต่ความน่ากลัว

ภาพข้างล่างบอกเราว่า ประเทศไม่สนับสนุนให้คนของเขารู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้….อยู่ที่ไหนบ้าง

ภาพจาก http://www.worldwatchlist.us/about/
ภาพจาก http://www.worldwatchlist.us/about/