ราชกิจการทรงสร้าง

24 ตุลาคม 2021

อ่านข้อมูลได้จาก https://roboticsandautomationnews.com/2021/01/20/scientists-have-found-more-water-in-space-than-they-ever-knew-possible/39771/

การทรงสร้างของพระเจ้า

พระเจ้าตรัสว่า จะให้น้ำ เต็มด้วยสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
ปฐมกาล 1:20

ขอแนะนำคลิปสอนการทรงสร้างของพระเจ้าให้กับเด็กอนุบาลสาม ถึง ประถมต้น เป็นคลิปที่เน้นเรื่องการทรงสร้างโดยเข้าไปศึกษาธรรมชาติในรายละเอียดของสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ชื่นชมกับพระเจ้าของเขา โดยคลิปนี้จะออกประมาณสัปดาห์ละครั้ง
เมื่อเด็ก ๆ เข้าใจว่าพระเจ้าของเขาทรงเป็นผู้สร้างที่ปราชญ์เปรี่อง และมีความรู้รอบในสิ่งที่เขาเห็นรอบตัว เข้าใจกฎธรรมชาติที่พระเจ้าทรงวางไว้ เขาจะภูมิใจในพระองค์ และติดตามพระองค์ไปตั้งแต่ยังเล็กอยู่
ขอฝากให้พี่น้องแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ที่มีลูกเล็ก ๆ ด้วย เพื่อว่าเด็ก ๆ
จะได้เรียนรู้พระเจ้า พระคำ ดนตรี ศิลปะ ไปพร้อม ๆ กัน

29 กุมภาพันธ์ 2016 เมื่อเริ่มต้น

เมื่อเริ่มต้นนั้น พระคำดำรงอยู่

พระคำทรงอยู่กับพระเจ้า  และพระคำทรงเป็นพระเจ้า

ถอดความจาก ยอห์น 1:1

john-1-1-3Daily2016_2_29