21 เมษายน 2016 เงื่อนไขความรอด

คนที่ไม่เชื่อนั้น ก็ถูกตัดสินลงโทษไปแล้ว

เพราะเขาไม่เชื่อพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า

ถอดความจากยอห์น 3:18

john-3-18-19-Daily2016_4_21

อิสยาห์ 34-2

อิสยาห์ 34:5-7

ภาพที่เราจะเห็นจากการบรรยายของท่านอิสยาห์ต่อไปนี้  เป็นภาพแห่งการพิพากษาของพระเจ้า  เป็นภาพที่น่ากลัว  เอโดม มีความหมายถึงผู้ที่ไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้า….  เอโดมเป็นชาติที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว มันจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการไม่ยอม  ดาบของพระเจ้าจะที่จะจัดการกับทั้งหมดในโลกนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้น  แต่มันกำลังจะเกิดในอนาคต  …..

เพราะว่าดาบของเราจะสังหารจนเต็มอิ่มในฟ้า ดูเถิด มันลงมาเพื่อพิพากษาเอโดม  เหล่าคนที่เรายกให้ถูกทำลาย
พระเจ้าทรงมีพระแสงดาบที่อาบด้วยเลือด กรังไปด้วยไขมัน ด้วยเลือดของลูกแกะและแพะกับไขมันจากไตของแกะตัวผู้

Is34war

เพราะพระเจ้าทรงมีการถวายเครื่องบูชาที่โบสราห์  มีการฆ่าล้างอย่างยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเอโดม
กระทิงจะล้มลงไปพร้อมกับพวกเขา  ลูกวัวล้มลงไปพร้อมกับวัวร่างใหญ่เข้มแข็ง    แผ่นดินของเขาจะได้ดื่มเลือดเต็มที่ และพื้นดินจะเต็มไปด้วยไขมันเรื่ยราดไปหมด
คำพูดข้างบนที่ผ่านมา  พูดถึงการถวายเป็นเครื่องบูชา…. เมื่อมนุษย์ทำบาป เขาก็ต้องไถ่บาปของเขาด้วยเครื่องบูชา  แต่… พระเยซูทรงมาไถ่บาปของเราทุกคนแล้ว   พระเจ้าทรงมอบพระเยซูให้เพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่ รับโทษบาปเรา  ทีนี้เหลืออยู่ว่า ถ้าเราใจแข็งกระด้างไม่รับพระเยซู  เราก็แค่ไปรับโทษเอง นั่นหมายถึงความตายนิรันดร์ !

โยเอล 3-2 หุบเขาแห่งการพิพากษา

โยเอล 3:9-15

พออ่านข้อความตอนนี้ เราก็เห็นว่า เมื่อสงครามจะเกิดขึ้น  ทั้งสังคมก็ต้องหันไปทำสงคราม  เครื่องมือทำนาไร่ก็จะต้องกลายเป็นอาวุธ   เหล่าชายหนุ่มก็มักถูกเรียกไปเป็นนักรบ

ชาติทั้งหลายถูกเรียกให้ชุมนุมกันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสงคราม

ขณะเดียวกันโยเอลก็ร้องขอพระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงส่งนักรบของพระองค์มา”

ชนอิสราเอลจะต้องพึ่งพระเจ้าในสงครามที่จะเกิดขึ้น

หากเขาสู้เองนั้น  คงไม่เหลืออะไร

เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ตัดสินว่า ใครจะัแพ้หรือชนะ

 

โยเอล ๓-๑ รื้อฟื้นเยรูซาเล็ม

โยเอล 3:1-8

จากข้อความข้างบน  โยเอลกำลังบอกว่า เหตุใดพระเจ้าจึงต้องพิพากษาลงโทษชาติทั้งหลายที่เข้ามากดขี่ ทำร้ายอิสราเอล  พวกเขาทั้งจับฉลาก เอาคนไปขายเป็นทาส  เอาไปเป็นโสเภณี

หุบเขาแห่งเยโฮชาฟัทหมายความถึงในวันสุดท้าย ….พระเจ้าจะทรงพิพากษา

และพระเจ้าปฏิบัติต่อชนชาติที่เป็นศัตรู เหมือนกับอยู่ในศาล   พระองค์ทรงแจ้งข้อหาของเขา   ตั้งคำถาม และบอกบทลงโทษ

ฟิลิสเตียอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้  เป็นศัตรูกับอิสราเอลมาโดยตลอด

ไทระและไซดอน เป็นเมืองริมฝั่งทะเลเมดิเตอรเรเนียน  ส่วนเสบาอยู่ทางใต้ของคาบสมุทรอาระเบีย

สิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยต่อมาคือ   ปี 343  กคศ.  กษัตริย์ อาร์ทาเซอร์เซส เข้ามาทำลายไซดอน

ปี 332   ก่อนคศ.  อเล็กซานเดอร์มหาราช  เข้ามาโจมตีไทระ