28 กรกฎาคม 2017 ยกโทษให้เถอะ

ถ้าพี่น้องทำผิดต่อเจ้า  ให้เตือนเขา

และถ้าเขากลับใจ ก็ยกโทษให้เขา

ถอดความจาก ลูกา 17:3-4

bubeeLuke17-3-4