น้ำที่เปลี่ยนเป็นไวน์

เข้าไปดูยูทูบที่ชื่อ prakham จะพบคลิปพระคัมภีร์สำหรับเด็กที่เราทำขึ้นมาหลายเรื่อง เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก
ใช้เป็นเรื่องราวที่ช่วยคุณพ่อ คุณแม่ ญาติผู้ใหญ่สอนเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้กับเด็ก ๆ