17 กรกฎาคม 2019 ต่อหน้าเฮโรด

เฮโรดดึใจมากที่ได้เจอพระเยซู

เพราะเขาได้ยินชื่อเสียงของพระองค์มานานแล้ว

ถอดความจาก ลูกา 23:8

Luke23-mobile-v6-8

16 กรกฎาคม 2019 ต่อหน้าปีลาต

ปีลาตหันไปพูดกับปุโรหิตและประชาชน

“ข้าไม่เห็นว่า ชายคนนี้มีความผิดอะไร”

ถอดความจาก ลูกา 23:4
Luke23-mobile-v3-5

12 สิงหาคม 2016 อย่าเข้าข้าง!

ธรรมบัญญัติตัดสินคนโดยไม่ให้โอกาสเขาพูด

และแจ้งสิ่งที่เขาทำ อย่างนั้นรึ?

ถอดความจากยอห์น 7:51

john-7-50-52-Daily2016_8_12