อาโมส 4-1

อาโมส 4:1-5

 

แม่วัวแห่งบาชานนั้นก็คือ  ผู้หญิงชั้นสูงในอิสราเอลที่ร่ำรวย  พวกเธอจะทำตามใจตัวเอง  แต่งตัวสวยงดงาม  ไม่มีเรื่องใดในโลกจะสำคัญมากไปกว่า ความสนุกสนานส่วนตัว  และผู้หญิงเหล่านี้ก็กดขี่คนอื่น   ลองคิดดูซิ  เธออาบน้ำนม ในขณะที่เด็ก ๆ ตาดำ ๆ มากมายไม่มีนมจะดื่ม

คนเหล่านี้คิดว่าจะไม่เกิดอะไรร้ายแรงขึ้นกับตัวเอง

แต่พระเจ้าทรงกล่าวว่า พวกเขาจะถูกศัตรูมาลากไปด้วยขอ

จะต้องไปอยู่ในที่ ๆ พวกเขาไม่เคยรู้จัก ไม่เคยได้ยิน

 

พระเจ้าทรงกล่าวกับพวกเขาผ่านอาโมสว่า ให้มาทำผิดบาปให้มากขึ้นเสียเลย  ทำพิธีทางศาสนาที่คิดว่าจะทำให้ตัวเองดูดี   เป็นที่นับถือของคนอื่น ….

นี่คือสภาพสังคมของอิสราเอลก่อนหน้าที่จะถูกอัสซีเรียโจมตี

พวกเขาร้ายจริง ๆ