2 มกราคม 2020 เป็นเพราะโง่

 แต่พระองค์ยังทรงเมตตา เนื่องจากข้าฯ ทำไป จากความโง่เขลา

เพราะไม่เชื่อพระองค์

ถอดความจาก 1 ทิโมธี 1:13

1TIM-1-v-13-web

1TIM-1-v-13-comm

 

เพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น

แม้ว่าเมื่อก่อน ข้าฯ เคยหมิ่นพระองค์ ทั้งข่มเหงผู้เชื่อ และทำสิ่งก้าวร้าวรุนแรง แต่พระองค์ยังทรงเมตตา เนื่องจากข้าฯ ทำไป จากความโง่เขลา เพราะไม่เชื่อพระองค์ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 1:13

 

ก่อนหน้านี้ เปาโลเลวร้ายขนาดไหน เขาก็ไม่รู้ตัว แต่เมื่อ มาพบกับบัญญัติของพระเจ้า เขาจึงรู้ตัวว่า ได้ดูหมิ่น พระเจ้า (คือทั้งพูดจาให้ร้าย และดูแคลนพระองค์) ข่มเหงคนของพระองค์ ทั้งก้าวร้าว ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการใช้ความรุนแรง เปาโลได้ทำผิดทั้งกับพระเจ้าและคนของ พระองค์โดยคิดอย่างจริงใจว่า ตนทำดี เขาเป็นยิวที่พยายามเพื่อจะรอดได้ตาม ความคิดของตัวเอง ใช่แล้ว ก่อนหน้านี้ เขาไม่เข้าใจข่าวดีเรื่องความรอดที่มา โดยความเชื่อในพระเยซูเลย เหมือนกับสุภาษิต ไทยที่ว่า เห็นกงจักรเป็นดอกบัว อธิบายความ 1 ทิโมธี 1:13