6 มีนาคม 2020 ลักษณะคนสอนเท็จ


1-Timothy-6-3-5re

1-Timothy-6-3-5com

1-Timothy-6-3-5com

 

ถ้าใครสอนเท็จ ไม่เห็นด้วยกับคำสอนที่แท้ของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา และคำสอนในทางของพระเจ้า คนนั้นก็คือคนหยิ่งยโส ไม่เข้าใจอะไรเลย เขาชอบปัญหาที่มีการโต้แย้ง และการทุ่มเถียงในเรื่องคำพูด ก่อให้เกิดการอิจฉา การวิวาท การกล่าวร้าย การไม่ไว้วางใจกัน เป็นการโต้เถียงของคนที่มีความคิดทราม ไม่มีความจริง คิดว่า จะเอาทางของพระเจ้าเป็นช่องทางหาผลประโยชน์ คนอย่างนั้น เราต้องอยู่ห่าง ๆ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 6:3-5

คนที่ไม่เห็นด้วยกับพระคำ และคำสอนของ พระเยซูคริสต์นั้น เป็นคนที่ต้องอยู่ห่าง ๆ เข้าไว้ ไม่ว่าในยุคโบราณหรือปัจจุบัน คนพวกนี้มี นิสัยแบบที่ท่านเปาโลเขียนไว้ วันนี้เราจะเห็นการ อภิปราย โต้แย้งกันมากมายในยูทูบ พวกเขา ปฏิเสธพระคำ ไม่สนใจ แถมยังอธิบายพระคำ ไปตามใจของตนเอง บิดเบือนพระคำ คนเหล่า นี้คิดว่าตนเองเก่ง ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้อะไร เราจะไม่ตก เป็นเหยื่อของคนเหล่านี้ ถ้าเรามีความเข้าใจ พระคำของพระเจ้าเป็นอย่างดี ไม่ว่าเขาจะเปิด ปากพูดอะไร เราก็รู้ว่า พระคำแท้จริงคืออะไร อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 6:3-5