องค์พระผู้ไถ่

29  มีนาคม 2020

redeemer-Ps-19-14

 

ขอให้คำที่ออกจากปาก และความคิด ในใจของข้า เป็นที่พอพระทัย ในสายพระเนตรของพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระกำลัง(ศิลา)และพระผู้ไถ่ของข้า ถอดความจาก สดุดี 19:14

กษัตริย์ดาวิดทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าโดยเรียก องค์พระผู้เป็นเจ้าว่า พระกำลังและพระผู้ไถ่ พระกำลังหรือพระศิลาทรงทำให้เรายืนมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เรากำลังเผชิญ และท่านปรารถนาให้พระเจ้าไถ่พระองค์เหมือน กับญาติที่จะไถ่ญาติพี่น้องด้วยกันออกจาก การเป็นทาส ออกจากความทุกข์ยากและ การสูญเสียต่าง ๆ ในชีวิต ข้อนี้เหมาะกับเราทุกคนที่กำลังเผชิญโควิด 19 สิ่งที่เราต้องทำคือระวังรักษาใจและคำพูด ให้เป็นคำดี เป็นกำลังใจ กับคนรอบข้าง