26 กันยายน 2017 วันแสนสุข

บุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะตามหา

และช่วยผู้ที่หลงหายไปให้รอด

ถอดความจาก ลูกา 19:10

Luke19 1-5

Luke19 6-10