เพลงคร่ำครวญ 3-2 ความรักมั่นคงไม่เคยหยุด

เพลงคร่ำครวญ 3:16-24

วาว พยัญชนะตัวที่ 6

พระองค์ทรงทำให้ฟันของข้า ต้องไปบดเคี้ยวก้อนกรวด
ทำให้ข้าต้องหมอบลงในกองขี้เถ้า
วิญญาณข้าไร้สันติสุข  ข้าลืมไปแล้วว่า สันติสุขเป็นอย่างไร
ดังนั้นข้าจึงกล่าวว่า “ความอดทนของข้าไม่เหลือแล้ว
ไม่เหลือความหวังในพระเจ้าด้วย

ซายิน พยัญชนะตัวที่ 7
การที่ข้าคิดถึงความทุกข์ยากและการเร่ร่อนของข้า
เหมือนกินบอระเพ็ด และน้ำดี
วิญญาณของข้ายังจำเรื่องเหล่านี้ได้
และมันทำให้ใจข้าหดหู่
แต่แล้ว ข้าจึงหวนคิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้
ทำให้ข้ามีความหวังใจขึ้นมา

เฆท พยัญชนะตัวที่ 8

นั่นคือ ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดหายไป
พระเมตตาของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด

 

tawanrise

เพราะมาใหม่ทุกเวลาเช้า
ความซื่อตรงของพระเจ้ายิ่งใหญ่นัก
จิตวิญญาณข้ากล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นส่วนของข้า
ดังนั้น ข้าจึงมีความหวังใจในพระองค์”