6 ธันวาคม 2019 ความอดทนตัวอย่าง

ที่จริงเราถือว่าคนที่อดทนนั้นเป็นสุขนัก ท่านรู้เรื่องความอดทนของโยบนี่นา

เห็นแล้วว่าในที่สุด พระเจ้าทรงให้อะไร เห็นว่า พระเจ้าทรงเมตตากรุณาเพียงไหน

ถอดความจากยากอบ 5:11

James5-10-11

 ภาพโดย วิลเลียม เบลค   (1757-1827)

เพื่อที่จะค้นหาง่ายขึ้น

พี่น้องเอ๋ย จงยึดเอาผู้เผยพระคำใน พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นตัวอย่าง ในการอดทน การเผชิญกับความลำบาก ที่จริงเราถือว่าคนที่อดทนนั้นเป็นสุขนัก ท่านรู้เรื่องความอดทนของโยบนี่นา เห็นแล้วว่าในที่สุด พระเจ้าทรงให้อะไร เห็นว่า พระเจ้าทรงเมตตากรุณาเพียงไหน
ถอดความจากยากอบ 5:10-11

ท่านโยบเป็นตัวอย่างของคนที่ต้องทุกข์ยากอย่างที่ ไม่คาดฝันมาก่อน ลูก ๆ ตายหมด ภรรยาแช่งให้ ตายไปซะ เพื่อนต่างพากันมาชี้หน้าว่ากล่าว แถม ยังมีโรคร้ายเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น เขาคร่ำครวญ ถามพระเจ้าว่า เหตุใดเรื่องราวเหล่านี้จึงเกิดขึ้นกับ เขา เขาเค้นหาคำตอบจากพระเจ้า เขาตัดพ้อต่อว่า พระองค์ แต่แล้วในที่สุด เขาก็จนมุม และยอมต่อ พระองค์ทุกอย่าง แล้วพระองค์ก็ทรงตอบแทนให้ อย่างไม่คาดฝันเช่นกัน