เกลียด!

19 พฤษภาคม 2021

พี่น้องทั้งหลาย
ไม่ต้องแปลกใจหากโลกเกลียดชังท่าน
เรารู้ว่า เราผ่านพ้นจากความตายไปสู่ชีวิต
เพราะเรารักพี่น้องของเรา
ผู้ที่ไม่รัก ก็ยังคงอยู่ในความตาย
ทุกคนที่เกลียดชังพี่น้องของตนนั้น
นับได้ว่า เขาเป็นผู้ฆ่าคน
และท่านรู้ว่า ฆาตกรไม่มีชีวิตนิรันดร์ในตัวเขา
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:13-15