7 กรกฎาคม 2016 เป็นเพราะอิ่ม

พวกเจ้าตามหาเรา ไม่ใช่เพราะการอัศจรรย์ที่เราทำ

แต่เพราะได้กินจนอิ่ม

ถอดความจากยอห์น 6:26

john-6-25-26-Daily2016_7_7